Lokalna Grupa Działania "Ziemia Zamojska" wita na swojej stronie !!!

 

Nabór wniosków


ogl

pdf Ogłoszenie

Małe projekty
pdf Wniosek
pdf Wniosek
pdf Instrukcja wypełniania wniosku
pdf Dane dotyczace wkładu własnego
pdf Lokalne kryteria wyboru dla działania Małe Projekty
pdf Oświadczenie wnioskodawcy będącego osobą fizyczną o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
pdf Oświadczenie wnioskodawcy o członkowstwie w LGD lub innej organizacji społecznej
pdf Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
pdf Oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu doświadczenia

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
pdf Wniosek
pdf Wniosek
pdf Instrukcja wypełniania wniosku
pdf Ekonomiczny plan operacji
pdf Ekonomiczny plan operacji
pdf Instrukcja wypełniania Ekonomicznego Planu Operacji
pdf Errata do Instrukcji wypełniania wniosku
pdf Rozporządzenie Rady Ministrów
pdf Wniosek w formacie pdf (aktywny)
pdf Instrukcja wypełniania formularzy wniosków w formacie pdf
pdf Lokalne kryteria wyboru operacji dla działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"
pdf Oświadczenie Wnioskodawcy o uzyskanej pomocy de minimis
pdf Oświadczenie Wnioskodawcy o uzyskanej pomocy de minimis
pdf Oświadczenie właściciela lub współwłaściciela nieruchomości
pdf Oświadczenie właściciela lub współwłaściciela nieruchomości
pdf Oświadczenie wnioskodawcy będącego osobą fizyczną, o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
pdf Oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu doświadczenia
pdf Wzór zapytania ofertowego
pdf Wzór zapytania ofertowego

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw
pdf Wniosek
pdf Wniosek
pdf Instrukcja wypełniania wniosku
pdf Ekonomiczny Plan Operacji
pdf Ekonomiczny Plan Operacji
pdf Instrukcja wypełniania Ekonomicznego Planu Operacji
pdf Oświadczenie Wnioskodawcy o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy
pdf Oświadczenie Wnioskodawcy o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy
pdf Oświadczenie właściciela lub współwłaściciela nieruchomości
pdf Oświadczenie właściciela lub współwłaściciela nieruchomości
pdf Oświadczenie Wnioskodawcy o uzyskanej pomocy de minimis
pdf Oświadczenie Wnioskodawcy o uzyskanej pomocy de minimis
pdf Oświadczenie Wnioskodawcy podejmującego wykonywanie działalności gospodarczej
pdf Oświadczenie Wnioskodawcy podejmującego wykonywanie działalności gospodarczej
pdf Wzór zapytania ofertowego
pdf Wzór zapytania ofertowego
pdf Lokalne kryteria wyboru operacji dla działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"
pdf Oświadczenie wnioskodawcy będącego osobą fizyczną, o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
pdf Oświadczenie wnioskodawcy o członkowstwie w LGD lub innej organizacji społecznej


Archiwum naborów
 
 

      Godzina:  godzina
      Data:  data


spik
Skarby Przyrody
i Kultury

unia EUROPA
Portal Unii Europejskiej

mrirw

PROW

leader LEADER

mrirw

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

KSOW

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

fapa Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie
Projekt pn.: "Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja"współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Copyright © 2009 by LGD Ziemia Zamojska