LGD Ziemia Zamojska

"UWAGA! Nowy numer telefonu do biura LGD 84-307-22-07"

Aktualności

Spotkania szkoleniowo - informacyjne

Utworzono: sobota, 25, luty 2017 07:13

W dniu 17 lutego br. w Kornelówce odbyło się spotkanie szkoleniowo – informacyjne którego celem było omówienie podstawowych zasad przyznawania pomocy finansowej w ramach realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w ramach PROW 2014-2020 z następujących zakresów tematycznych LSR: "Budowa i przebudowa niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej" oraz "Przebudowa, budowa lub wyposażenie obiektów, terenów i przestrzeni w celu odtworzenia lub nadania funkcji kulturalnych, społecznych i gospodarczych. W spotkaniu brali udział przedstawiciele samorządów oraz organizacji pozarządowych. 21 luty br. w Centrum Kultury z Biblioteką w Sitnie odbyło się spotkanie szkoleniowo – informacyjne z dotyczące podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej oraz współpracy na obszarze LGD Ziemia Zamojska. W trakcie spotkania omówiono zasady przyznawania pomocy na wspomniane działania oraz biznesplan.

Spotkanie szkoleniowo – informacyjne

Utworzono: sobota, 25, luty 2017 07:12

 

W dniu 3 marca 2017 roku o godzinie 9. 00 w Kornelówce odbędzie się spotkanie szkolenio – informacyjne związane ze zbliżającym się naborem wniosków na powierzenie grantów.

Portal Ogłoszeń ARiMR dla Wnioskodawców

Utworzono: czwartek, 16, luty 2017 20:25

W celu zapewnienia Wnioskodawcom/Beneficjentom PROW 2014-2020 możliwości wywiązania się z obowiązku wyboru oferty w trybie konkurencyjnym, ARiMR udostępni specjalny portal, na którym Wnioskodawcy/Beneficjenci działań/poddziałań/typów operacji oraz pomocy technicznej, realizowanych w ramach PROW 2014-2020, będą zobowiązani zamieszczać zapytania ofertowe na wykonanie robót budowlanych, usługi lub dostawę maszyn czy urządzeń niezbędnych do wykonywania określonego rodzaju działalności.

Portal będzie dostępny od 18 marca 2017 r. pod adresem www.portalogloszen.arimr.gov.pl

Więcej informacji http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/portal-ogloszen-arimr-dla-wnioskodawcowbeneficjentow-wybor-oferty-na-wykonanie-inwestycji-tj.html

Informacja dla przedstawicieli grup defaworyzowanych

Utworzono: czwartek, 16, luty 2017 20:28

informacja grupy defaworyzowane

ASZZ

„Akademia smaku

ziemi zamojskiej"

ASZW

„Akademia smaku

ziemi włodawskiej"

ASZZ

„Akademia smaku

ziemi łukowskiej"

800px Flag of Europe.svg

EUROPA
Portal Unii Europejskiej

prow mini

PROW

minrolMinisterstwo Rolnictwa

i Rozwoju Wsi

KSOWKrajowa Sieć

Obszarów Wiejskich

ARiMR

Agencja Restrukturyzacji

i Modernizacji Rolnictwa