LGD Ziemia Zamojska

"UWAGA! Nowy numer telefonu do biura LGD 84-307-22-07"

Aktualności

Informacja na temat działalności LGD

Utworzono: sobota, 02, wrzesień 2017 13:38

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Zamojska” obejmuje swym oddziaływaniem obszar 9 gmin powiatu zamojskiego: Grabowiec, Komarów-Osada, Łabunie, Miączyn, Nielisz, Sitno, Skierbieszów, Stary Zamość i Sułów. Celem działania LGD jest podejmowanie działań wpływających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, poprawa konkurencyjności jako miejsca zamieszkania i prowadzenie działalności gospodarczej przez mieszkańców obszaru, a także aktywizacja i rozwój lokalnych środowisk.

Poprzez swoją działalność LGD ma możliwość udzielenia wsparcia finansowego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na następujące zakresy:

  • podejmowanie działalności gospodarczej,

  • rozwój działalności gospodarczej,

  • wspieranie współpracy pomiędzy podmiotami,

  • wzmocnienie kapitału społecznego, w tym poprzez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych, zachowanie dziedzictwa lokalnego, budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjne infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej oraz promowanie obszaru objętego LSR.

Do każdego zakresu LGD stosuje odpowiednie kryteria wyboru, które są dostępne na stronie internetowej www.lgdziemiazamojska.pl oraz w Biurze LGD Ziemia Zamojska.

Ponadto każdy projekt musi wpisywać się w jeden cel ogólny, jeden cel szczegółowy i jedno przedsięwzięcie opisane w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2015-2023.

Ze wsparcia skorzystać mogą osoby fizyczne, przedsiębiorcy, samorządy i organizacje pozarządowe.

Po więcej informacji zapraszamy do Biura LGD Ziemia Zamojska, które mieści się w budynku Szkoły Podstawowej w Kornelówce, Kornelówka 41, 22-424 Sitno, na stronę internetową Stowarzyszenia www.lgdziemiazamojska.pl, pod nr tel. 84 307 22 07 oraz na naszym profilu na FB.

 

 

  

  logo unia                    logo lgd                    logo leader   logo prow

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Materiał opracowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Zamojska”

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Podsumowanie projektu „Letnia Akademia Wiedzy i Aktywności w Ziemi Zamojskiej”

Utworzono: niedziela, 27, sierpień 2017 18:18

 

Projekt pt. „Letnia Akademia Wiedzy i Aktywności w Ziemi Zamojskiej” dobiega końca. W ciągu ostatnich miesięcy przeprowadziliśmy szereg działań mających na celu zorganizowanie inicjatywy skierowanej do dzieci i rodziców z obszarów wiejskich. Dofinansowanie pozyskane z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu FIO 2017 dało nam możliwość zrealizowania pomysłu, którego głównymi odbiorcami były dzieci nie mające możliwości wzięcia udziału w płatnych koloniach, wyjazdach oraz zorganizowanym wypoczynku.

Czytaj więcej: Podsumowanie projektu „Letnia Akademia Wiedzy i Aktywności w Ziemi Zamojskiej”

Dożynki w Starym Zamościu

Utworzono: środa, 09, sierpień 2017 20:16

plakat dozynki

Gra terenowa „Granie w zaczytanie”

Utworzono: czwartek, 03, sierpień 2017 21:56

Klub Książki, Stowarzyszenie Aktywni w Kulturze w Komarowie-Osadzie, Jednostka OSP w Komarowie-Osadzie, Samorządowy Ośrodek Kultury w Komarowie-Osadzie zapraszają amatorów dobrej zabawy,  chcących doświadczyć wielu niezapomnianych wrażeń i chcących przeżyć niecodzienne spotkanie  z książką do udziału w grze terenowej „Granie w zaczytanie” 6 sierpnia 2017 roku   (niedziela), o godz. 16.00 Rynek w Komarowie-Osadzie.

Czytaj więcej: Gra terenowa „Granie w zaczytanie”

Informacja

Utworzono: sobota, 12, sierpień 2017 07:28

 

Informujemy, że w dniu 14.08.2017r. Biuro LGD Ziemia Zamojska będzie nieczynne.

 

Konkurs fotograficzny „Pocztówka z Ziemi Zamojskiej”

Utworzono: poniedziałek, 07, sierpień 2017 20:38

Konkurs fotograficzny „Pocztówka z Ziemi Zamojskiej”

 

konkurs fotoStowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Zamojska” zaprasza do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym „Pocztówka z Ziemi Zamojskiej”. Celem konkursu jest ukazanie różnorodności i piękna krajobrazu, folkloru oraz architektury obszaru LGD „Ziemia Zamojska”.

 

Konkurs przeznaczony jest dla osób do 25 roku życia, zameldowanych na obszarze gmin: Miączyn, Łabunie, Sitno, Komarów Osada, Nielisz, Skierbieszów, Grabowiec, Stary Zamość, Sułów.

Dla zwycięzców konkursu oraz jego uczestników przewidziane są nagrody rzeczowe.

Zgłoszenie udziału w konkursie następuje poprzez złożenie pracy konkursowej na płycie CD lub DVD wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym w Biurze Stowarzyszenia w terminie od 01.09.2017 – 29.09.2017 r. od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi w terminie 14 dni od upływu terminu składania prac.

Szczegóły konkursu zawarte są w Regulaminie.

Regulamin konkursu fotograficznego „Pocztówka z Ziemi Zamojskiej ”.

Formularz zgłoszeniowy.

dzielnicowy2

Dzielnicowy

bliżej

nas

mapa zagrozen

Mapa

Zagrożeń

Bezpieczeństwa

ASZZ

„Akademia smaku

ziemi zamojskiej"

ASZW

„Akademia smaku

ziemi włodawskiej"

ASZZ

„Akademia smaku

ziemi łukowskiej"

800px Flag of Europe.svg

EUROPA
Portal Unii Europejskiej

prow mini

PROW

minrolMinisterstwo Rolnictwa

i Rozwoju Wsi

KSOWKrajowa Sieć

Obszarów Wiejskich

ARiMR

Agencja Restrukturyzacji

i Modernizacji Rolnictwa