LGD Ziemia Zamojska

"UWAGA! Nowy numer telefonu do biura LGD 84-307-22-07"

Aktualności

LETNIA AKADEMIA WIEDZY I AKTYWNOŚĆI W ZIEMI ZAMOJSKIEJ

Utworzono: czwartek, 15, czerwiec 2017 10:38

plakat LGD

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Zamojska” oraz Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Gminy Sitno i Okolic C.L. we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Nieliszu organizują bezpłatne półkolonie.

Zajęcia odbędą się w dwóch terminach:

24.07.2017 r. - 01.08.2017 r. – I grupa w Kornelówce

03.08.2017 r. – 11.08.2017 r. – II grupa w Nieliszu

Projekt polega na zorganizowaniu zajęć aktywizujących i warsztatów dla dzieci wykluczonych społecznie w wieku 8-13 lat z terenu 9 gmin powiatu zamojskiego: Grabowiec, Komarów-Osada, Miączyn, Nielisz, Łabunie, Stary Zamość, Skierbieszów, Sitno, Sułów.

W trakcie trwania półkolonii zostaną zorganizowane warsztaty z rękodzieła, warsztaty kulinarne, zabawy i gry integracyjne, aktywizujące, wyprawy piesze oraz wycieczki do Warsztatów Terapii Zajęciowej w gm. Komarów – Osada, do miejsca Bitwy pod Komarowem oraz do Muzeum Zamoyskich w Kozłówce.

Organizatorzy zapewniają profesjonalną opiekę, wyżywienie oraz bilety wstępu do Muzeum Zamoyskich.

Rekrutacja trwa do 30 czerwca 2017 roku.

Należy wypełnić kartę kwalifikacyjną oraz niezbędne oświadczenia.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Zamojska” tel. 84 307 22 07, e-mail: biuro@lgdziemiazamojska.pl

 

 pdf REGULAMIN PÓŁKOLONII

 pdf KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU - KORNELÓWKA

pdf KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU - NIELISZ

pdf Oświadczenie o akceptacji Regulaminu

pdf Oświadczenie o spełnieniu przesłanek zagrożenia wykluczeniem społecznym

 

„MŁODZI – NA PODBÓJ RYNKU PRACY!”

Utworzono: czwartek, 08, czerwiec 2017 21:19

 ZAPRASZAMY MŁODZIEŻ DO UDZIAŁU W PROJEKCIE „MŁODZI – NA PODBÓJ RYNKU PRACY!”

Projekt „Młodzi – na podbój rynku pracy!” współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany jest na terenie powiatu zamojskiego w okresie: od 01.05.2017r. do 28.02.2018r.

Czytaj więcej: „MŁODZI – NA PODBÓJ RYNKU PRACY!”

Rozpoczęcie projektu „Dziedzictwo kulinarne i rękodzielnicze Ziemi Zamojskiej”

Utworzono: wtorek, 30, maj 2017 19:52

informacja na stron

Dzień dziecka

Utworzono: wtorek, 23, maj 2017 20:10

plakat dzien dziecka 2017...

Ankieta dotycząca planu komunikacji LGD "Ziemia Zamojska"

Utworzono: czwartek, 25, maj 2017 22:30

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Ziemia Zamojska" w związku z wdrażaniem Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2015-2023 oraz Planu komunikacji ze społecznością lokalną zwraca się z prośbą o wypełnienie niniejszej ankiety. Wszelkie sugestie otrzymane w ten sposób zostaną uwzględnione w naszym planie komunikacji. Ankiety należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@lgdziemiazamojska.pl albo osobiście/ za pośrednictwem poczty na adres: Kornelówka 41, 22-424 Sitno.

 pdf ANKIETAPLAN KOMUNIKACJI

 

ASZZ

„Akademia smaku

ziemi zamojskiej"

ASZW

„Akademia smaku

ziemi włodawskiej"

ASZZ

„Akademia smaku

ziemi łukowskiej"

800px Flag of Europe.svg

EUROPA
Portal Unii Europejskiej

prow mini

PROW

minrolMinisterstwo Rolnictwa

i Rozwoju Wsi

KSOWKrajowa Sieć

Obszarów Wiejskich

ARiMR

Agencja Restrukturyzacji

i Modernizacji Rolnictwa