LGD Ziemia Zamojska

"UWAGA! Nowy numer telefonu do biura LGD 84-307-22-07"

Aktualności

Szkolenie dla Lokalnych Liderów

Utworzono: środa, 13, wrzesień 2017 20:18

 W dniach 5-6 października br. Stowarzyszenie LGD Ziemia Zamojska organizuje szkolenie skierowane do lokalnych liderów pt. „Ja jako Lider – Liderzy Ziemi Zamojskiej”.

 

Czytaj więcej: Szkolenie dla Lokalnych Liderów

Zapraszamy na warsztaty kulinarne

Utworzono: wtorek, 12, wrzesień 2017 20:30

 W związku z realizacją projektu współpracy pt. „Akademia smaku ziemi zamojskiej, włodawskiej i łukowskiej” w ramach poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW 2014-2020 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia zaprasza na bezpłatne warsztaty kulinarne.

 

Czytaj więcej: Zapraszamy na warsztaty kulinarne

Akademia smaku ziemi zamojskiej, włodawskiej i łukowskiej

Utworzono: czwartek, 07, wrzesień 2017 19:07

24 sierpnia br. została podpisana umowa na realizację projektów współpracy pn „Akademia smaku ziemi zamojskiej, włodawskiej i łukowskiej”. Projekt będzie wspólnie realizowany przez Stowarzyszenie Lokalną Grupę Działania „Ziemia Zamojska”, Stowarzyszenie Lokalna Grupę Działania „Poleska Dolina Bugu” oraz Lokalną Grupę Działania „Razem Ku Lepszej Przyszłości”. Celem projektu jest popularyzacja kuchni lokalnej oraz aktywizacja mieszkańców w kierunku zachowania i wykorzystania dziedzictwa kulinarnego Lubelszczyzny. W jego ramach zostaną zorganizowane m.in. warsztaty kulinarne, wydane materiały promocyjne oraz książka kulinarna.

 

Podsumowanie projektu „Letnia Akademia Wiedzy i Aktywności w Ziemi Zamojskiej”

Utworzono: niedziela, 27, sierpień 2017 18:18

 

Projekt pt. „Letnia Akademia Wiedzy i Aktywności w Ziemi Zamojskiej” dobiega końca. W ciągu ostatnich miesięcy przeprowadziliśmy szereg działań mających na celu zorganizowanie inicjatywy skierowanej do dzieci i rodziców z obszarów wiejskich. Dofinansowanie pozyskane z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu FIO 2017 dało nam możliwość zrealizowania pomysłu, którego głównymi odbiorcami były dzieci nie mające możliwości wzięcia udziału w płatnych koloniach, wyjazdach oraz zorganizowanym wypoczynku.

Czytaj więcej: Podsumowanie projektu „Letnia Akademia Wiedzy i Aktywności w Ziemi Zamojskiej”

Zapraszamy na warsztaty rękodzieła

Utworzono: wtorek, 12, wrzesień 2017 20:07

 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Zamojska zaprasza na bezpłatne warsztaty z rękodzieła. Warsztaty są skierowane do mieszkańców obszaru działania Stowarzyszenia LGD tj. następujących gmin: Grabowiec, Komarów-Osada, Łabunie, Miączyn, Nielisz, Sitno, Skierbieszów, Stary Zamość, Sułów.

 

Czytaj więcej: Zapraszamy na warsztaty rękodzieła

Informacja na temat działalności LGD

Utworzono: sobota, 02, wrzesień 2017 13:38

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Zamojska” obejmuje swym oddziaływaniem obszar 9 gmin powiatu zamojskiego: Grabowiec, Komarów-Osada, Łabunie, Miączyn, Nielisz, Sitno, Skierbieszów, Stary Zamość i Sułów. Celem działania LGD jest podejmowanie działań wpływających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, poprawa konkurencyjności jako miejsca zamieszkania i prowadzenie działalności gospodarczej przez mieszkańców obszaru, a także aktywizacja i rozwój lokalnych środowisk.

Poprzez swoją działalność LGD ma możliwość udzielenia wsparcia finansowego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na następujące zakresy:

  • podejmowanie działalności gospodarczej,

  • rozwój działalności gospodarczej,

  • wspieranie współpracy pomiędzy podmiotami,

  • wzmocnienie kapitału społecznego, w tym poprzez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych, zachowanie dziedzictwa lokalnego, budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjne infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej oraz promowanie obszaru objętego LSR.

Do każdego zakresu LGD stosuje odpowiednie kryteria wyboru, które są dostępne na stronie internetowej www.lgdziemiazamojska.pl oraz w Biurze LGD Ziemia Zamojska.

Ponadto każdy projekt musi wpisywać się w jeden cel ogólny, jeden cel szczegółowy i jedno przedsięwzięcie opisane w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2015-2023.

Ze wsparcia skorzystać mogą osoby fizyczne, przedsiębiorcy, samorządy i organizacje pozarządowe.

Po więcej informacji zapraszamy do Biura LGD Ziemia Zamojska, które mieści się w budynku Szkoły Podstawowej w Kornelówce, Kornelówka 41, 22-424 Sitno, na stronę internetową Stowarzyszenia www.lgdziemiazamojska.pl, pod nr tel. 84 307 22 07 oraz na naszym profilu na FB.

 

 

  

  logo unia                    logo lgd                    logo leader   logo prow

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Materiał opracowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Zamojska”

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

dzielnicowy2

Dzielnicowy

bliżej

nas

mapa zagrozen

Mapa

Zagrożeń

Bezpieczeństwa

ASZZ

„Akademia smaku

ziemi zamojskiej"

ASZW

„Akademia smaku

ziemi włodawskiej"

ASZZ

„Akademia smaku

ziemi łukowskiej"

800px Flag of Europe.svg

EUROPA
Portal Unii Europejskiej

prow mini

PROW

minrolMinisterstwo Rolnictwa

i Rozwoju Wsi

KSOWKrajowa Sieć

Obszarów Wiejskich

ARiMR

Agencja Restrukturyzacji

i Modernizacji Rolnictwa