LGD Ziemia Zamojska

"UWAGA! Nowy numer telefonu do biura LGD 84-307-22-07"

Aktualności

Zakończenie naboru wniosków

Utworzono: poniedziałek, 15, styczeń 2018 21:04

Informujemy, że w ramach naborów wniosków o przyznanie pomocy w dniach od 27.12.2017 r. do 11.01.2018 r. wpłynęła następująca liczba wniosków z poniższych zakresów:

- z zakresu Wsparcie podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej na obszarach wiejskich – Wsparcie podejmowania działalności gospodarczej (nr 1/2018): 7 wniosków,

- z zakresu Promocja lokalnego dziedzictwa i zasobów lokalnych (nr 3/2018): 1 wniosek,

- z zakresu Promocja lokalnego dziedzictwa i zasobów lokalnych nr (4/2018): 1 wniosek,

- z zakresu Konserwacja i rewitalizacja obiektów o szczególnym znaczeniu historycznym, przyrodniczym lub kulturowym dla obszaru LGD (nr 5/2018): 2 wnioski

- z zakresu Zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez tworzenie i doposażenie muzeów lub obiektów pełniących ich funkcje (nr 6/2018): 1 wniosek

- z zakresu Budowa, przebudowa lub wyposażenie obiektów, terenów i przestrzeni w celu odtworzenia lub nadania funkcji kulturalnych, społecznych i gospodarczych (nr 7/2018): 1 wniosek

Informacja dla przedstwicieli grup defaworyzowanych

Utworzono: środa, 20, grudzień 2017 21:12

Informacja dla przedstawicieli grup defaworyzowanych z obszaru Lokalnej Grupy Działania Ziemia Zamojska” o możliwości uzyskania wsparcia na podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej

W wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych na obszarze 9 gmin członkowskich LGD Ziemia Zamojska oraz pogłębionych analiz z tych spotkań, wyłoniono i zdiagnozowano występowanie grup defaworyzowanych szczególnie istotnych z punktu widzenia realizacji LSR. Są to następujące grupy:
• 
Osoby do 30 roku życia
• Osoby powyżej 45 roku życia
• Osoby długotrwale bezrobotne 
• Kobiety
• Właściciele małych gospodarstw niespecjalistycznych do 5 h

W związku z powyższym informujemy, iż osoby z ww. grup mają możliwość uzyskania wsparcia na podejmowanie oraz rozwój działalności gospodarczej, za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Zamojska”. Po bliższe informacje zapraszamy do Biura LGD Ziemia Zamojska, które mieści się pod adresem Kornelówka 41, 22-424 Sitno, tel. 84 307 22 07, na stronę internetową www.lgdziemiazamojska.pl oraz adres email: biuro@lgdziemiazamojska.pl

 

 

 

  

  logo unia                    logo lgd                    logo leader   logo prow

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Materiał opracowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Zamojska”

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

dzielnicowy2

Dzielnicowy

bliżej

nas

mapa zagrozen

Mapa

Zagrożeń

Bezpieczeństwa

ASZZ

„Akademia smaku

ziemi zamojskiej"

ASZW

„Akademia smaku

ziemi włodawskiej"

ASZZ

„Akademia smaku

ziemi łukowskiej"

800px Flag of Europe.svg

EUROPA
Portal Unii Europejskiej

prow mini

PROW

minrolMinisterstwo Rolnictwa

i Rozwoju Wsi

KSOWKrajowa Sieć

Obszarów Wiejskich

ARiMR

Agencja Restrukturyzacji

i Modernizacji Rolnictwa