LGD Ziemia Zamojska

"UWAGA! Nowy numer telefonu do biura LGD 84-307-22-07"

Aktualności

SPOTKANIE INFORMACYJNO-SZKOLENIOWE PRZED PLANOWANYMI NABORAMI WNIOSKÓW

Utworzono: środa, 15, listopad 2017 17:52

W związku z planowanymi naborami wniosków o przyznanie pomocy na następujące zakresy:

- wsparcie podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej na obszarach wiejskich (nabór nr 1/2018),

- wsparcia dla budowania powiązań podmiotów w zakresie tworzenia i rozwoju usług lokalnych, usług turystycznych lub krótkich łańcuchów dostaw (nabór nr 2/2018),

- promocja lokalnego dziedzictwa i zasobów lokalnych (nabór nr 3/2018),

- konserwacja i rewitalizacja obiektów o szczególnym znaczeniu historycznym, przyrodniczym lub kulturowym (nabór nr 4/2018),

- zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez tworzenie i doposażenie muzeów lub obiektów pełniących ich funkcje (nabór nr 5/2018), oraz

- budowa, przebudowa lub wyposażenie obiektów, terenów i przestrzeni w celu odtworzenia lub nadania funkcji kulturalnych i społecznych (nabór nr 6/2018)

zapraszamy wnioskodawców na bezpłatne spotkanie informacyjno-szkoleniowe.

 

Termin szkolenia: 29.11.2017r.:

godz. 9.00 – dla naborów nr 1/2018 oraz 2/2018

godz. 11.00 – dla naborów nr 3/2018, 4/2018, 5/2018 i 6/2018

 

Miejsce szkolenia: Centrum Kultury z Biblioteką w Sitnie 

 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

 

Serdecznie zapraszamy!!!

 

I etap konkursu na najsmaczniejszą potrawę projektu współpracy

Utworzono: wtorek, 07, listopad 2017 20:09

I etap konkursu na najsmaczniejszą potrawę projektu współpracy pn. „Akademia smaku ziemi zamojskiej, włodawskiej i łukowskiej”

W ramach konkursu na najsmaczniejszą potrawę projektu współpracy pn „Akademia smaku ziemi zamojskiej, włodawskiej i łukowskiej” do Biura LGD „Ziemia Zamojska” wpłynęło 12 zgłoszeń (z obszaru funkcjonowania LGD „Razem ku lepszej przyszłości” wpłynęło 1 zgłoszenie, z obszaru LGD „Poleska dolina Bugu” 5 zgłoszeń, z obszaru LGD „Ziemia Zamojska” 6 zgłoszeń). Komisja oceniła nadesłane zgłoszenia pod względem formalnym i wybrała 6 najciekawszych.

Biorąc pod uwagę zaangażowanie, pomysłowość oraz zgodność z tematyką konkursu Komisja zadecydowała o zakwalifikowaniu do II etapu konkursu, zgodnie z zapisami regulaminu, następujące organizacje:

 

  1. Koło Gospodyń Wiejskich Dub

  2. Koło Gospodyń Wiejskich Wolica Śniatycka

  3. Koło Gospodyń Wiejskich Korolówka Osada

  4. Klub Sportowy BAD BOYS Zastawie

  5. Koło Gospodyń Wiejskich Grabowiec Góra

  6. Koło Kobiet Aktywnych Skierbieszów

 

II etap konkursu odbędzie się w świetlicy wiejskiej w Wolicy Śniatyckiej 16 listopada 2017 roku. O zakwalifikowaniu się do drugiego etapu konkursu organizacje zostaną poinformowane telefonicznie przez Biuro LGD Ziemia Zamojska.

 

Konkurs na najciekawszą inicjatywę lokalną w 2016 roku

Utworzono: niedziela, 05, listopad 2017 18:27

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Zamojska” ogłasza konkurs na najciekawszą inicjatywę lokalną w 2016 roku. Celem konkursu jest pobudzenie aktywności organizacji i grup nieformalnych do podejmowania działań na rzecz środowisk lokalnych, a także wyróżnienie organizacji podejmujących najciekawsze inicjatywy służące aktywizacji mieszkańców. Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych mających siedzibę, filię, bądź prowadzących działalność na obszarze LGD „Ziemia Zamojska” tj. na terenie gmin: Miączyn, Łabunie, Sitno, Komarów Osada, Nielisz, Skierbieszów, Grabowiec, Stary Zamość, Sułów. Zgłoszenia należy nadsyłać/składać w terminie od 6.11.2017 r. do 30.11.2017 r. w Biurze LGD „Ziemia Zamojska”. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie przez Uczestnika formularza zgłoszeniowego stanowiącego załącznik do Regulaminu Konkursu oraz dołączenie prezentacji (np. w formie multimedialnej) dotyczącej zgłaszanej inicjatywy.

 

Regulamin konkursu na najciekawszą inicjatywę lokalną

Formularz na najciekawszą inicjatywę lokalną

Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego „Pocztówka z Ziemi Zamojskiej”

Utworzono: niedziela, 15, październik 2017 18:30

 

W dniu 12 października br. w siedzibie Biura LGD „Ziemia Zamojska”, odbyło się wręczenie nagród w ramach konkursu fotograficznego „Pocztówka z Ziemi Zamojskiej”. Nagrody otrzymali:

Za zajęcie I miejsca Izabela Kozioł („Ach ta zima”) otrzymała tablet,

Za zajęcie II miejsca Mariola Bochniak („Granica”) otrzymała urządzenie wielofunkcyjne,

Za zajęcie III miejsca Gabriela Skawińska („Zachód słońca”) otrzymała słuchawki.

Wyróżnienia w postaci nagród książkowych otrzymali:

Weronika Węcławik „Złoto Zamojszczyzny”

Paweł Góra, „Pola i lasy”

Aleksandra Bądyra „Droga do pracy”

Wręczenie nagród połączone było z wystawą nagrodzonych prac.

 

Regulamin udziału - „Akademia smaku ziemi zamojskiej, włodawskiej i łukowskiej”

Utworzono: wtorek, 14, listopad 2017 20:34

Akademia smaku ziemi zamojskiej, włodawskiej i łukowskiej

Utworzono: środa, 01, listopad 2017 19:44

Zapraszamy do udziału we wspólnych warsztatach kulinarnych organizowanych przez LGD Ziemia Zamojska wraz z LGD Poleska Dolina Bugu oraz LGD Razem Ku Lepszej Przyszłości w ramach projektu współpracy pn. "Akademia smaku ziemi zamojskiej, włodawskiej i łukowskiej". Warsztaty odbędą się 16 listopada br. w Wolicy Śniatyckiej o godzinie 9.00. Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie w Biurze LGD Ziemia Zamojska - 84 307 22 07

dzielnicowy2

Dzielnicowy

bliżej

nas

mapa zagrozen

Mapa

Zagrożeń

Bezpieczeństwa

ASZZ

„Akademia smaku

ziemi zamojskiej"

ASZW

„Akademia smaku

ziemi włodawskiej"

ASZZ

„Akademia smaku

ziemi łukowskiej"

800px Flag of Europe.svg

EUROPA
Portal Unii Europejskiej

prow mini

PROW

minrolMinisterstwo Rolnictwa

i Rozwoju Wsi

KSOWKrajowa Sieć

Obszarów Wiejskich

ARiMR

Agencja Restrukturyzacji

i Modernizacji Rolnictwa