LGD Ziemia Zamojska

"UWAGA! Nowy numer telefonu do biura LGD 84-307-22-07"

Aktualności

Informacja

Utworzono: poniedziałek, 05, luty 2018 21:24

Biuro LGD w dniu 6 lutego br., ze względu na Walne Posiedzenie Członków Stowarzyszenia, będzie nieczynne w godzinach od 10 do 14. Za utrudnienia przepraszamy.

 

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Utworzono: wtorek, 30, styczeń 2018 20:39

Informujemy że w dniu 06.02.2018 r. o godzinie 10.30 w Centrum Kultury w Sitnie (Sitno 72) odbędzie się Walne Zebranie Członków.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania

 2. Przyjęcie porządku zebrania

 3. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta

 4. Stwierdzenie quorum

 5. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2017

 6. Sprawozdanie z działalności Rady za rok 2017

 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2017

 8. Podjęcie uchwał w sprawie:

 •   Zatwierdzenia sprawozdania, bilansu oraz rachunku wyników Stowarzyszenia LGD Ziemia Zamojska za rok 2017,
 •   udzielenia absolutorium dla Zarządu za rok 2017
 •  aktualizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Ziemia Zamojska na lata 2015-2023.
 •   zmiany Regulaminu Rady
 •   Zmiany Procedury oceny i wyboru operacji w ramach LSR
 1. Sprawy bieżące

 2. Zamkniecie Zebrania.

Ankieta monitorująca grant

Utworzono: wtorek, 23, styczeń 2018 19:10

W zakładce pliki do pobrania została umieszczona ankieta monitorująca realizacji grantu.

 

Konsultacje zmian w planie działania oraz taleli wskaźników

Utworzono: wtorek, 16, styczeń 2018 21:22

Zarząd Stowarzyszenia LGD "Ziemia Zamojska" informuje o rozpoczęciu konsultacji zmian w planie działania oraz tabeli wskaźników. Ewentualne uwagi do planowanych zmian należy składać na Formularzu zgłaszania uwag do 22 stycznia 2018 roku drogą elektroniczną na adres mailowy biuro@lgdziemiazamojska.pl, osobiście lub pocztą na adres Biura LGD Kornelówka 41, 22-424 Sitno. Proponowane zmiany zostały wyszczególnione kolorem czerwonym.

 

Tabele wskaźników

Wykaz proponowanych zmian w Planie działania oraz w Tabeli wskaźników

Plan działania

Formularz zgłaszania uwag

 

Informacja o posiedzeniu Rady

Utworzono: wtorek, 30, styczeń 2018 20:37

W dniu 31 stycznia 2018 o godzinie 9.00 odbędzie się posiedzenie członków Rady, na którym będą oceniane wnioski złożone w zakończonych naborach.

 

Wniosek o rozliczenie i sprawozdanie z realizacji grantu

Utworzono: wtorek, 23, styczeń 2018 19:10

W zakładce pliki do pobrania został umieszczony wniosek o rozliczenie grantu oraz sprawozdanie z realizacji grantu.

 

dzielnicowy2

Dzielnicowy

bliżej

nas

mapa zagrozen

Mapa

Zagrożeń

Bezpieczeństwa

ASZZ

„Akademia smaku

ziemi zamojskiej"

ASZW

„Akademia smaku

ziemi włodawskiej"

ASZZ

„Akademia smaku

ziemi łukowskiej"

800px Flag of Europe.svg

EUROPA
Portal Unii Europejskiej

prow mini

PROW

minrolMinisterstwo Rolnictwa

i Rozwoju Wsi

KSOWKrajowa Sieć

Obszarów Wiejskich

ARiMR

Agencja Restrukturyzacji

i Modernizacji Rolnictwa