LGD Ziemia Zamojska

"UWAGA! Nowy numer telefonu do biura LGD 84-307-22-07"

Aktualności

Ankieta dotycząca planu komunikacji LGD "Ziemia Zamojska"

Utworzono: czwartek, 25, maj 2017 22:30

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Ziemia Zamojska" w związku z wdrażaniem Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2015-2023 oraz Planu komunikacji ze społecznością lokalną zwraca się z prośbą o wypełnienie niniejszej ankiety. Wszelkie sugestie otrzymane w ten sposób zostaną uwzględnione w naszym planie komunikacji. Ankiety należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@lgdziemiazamojska.pl albo osobiście/ za pośrednictwem poczty na adres: Kornelówka 41, 22-424 Sitno.

 pdf ANKIETAPLAN KOMUNIKACJI

 

Dzień dziecka

Utworzono: wtorek, 23, maj 2017 20:10

plakat dzien dziecka 2017...

Zmiana rostrzygnięcia Rady

Utworzono: wtorek, 23, maj 2017 20:07

Dnia 19.05.2017r. odbyło się posiedzenie członków Rady LGD Ziemia Zamojska w związku z wezwaniem Zarządu Województwa Lubelskiego do dokonania zmiany podjętego przez organ decyzyjny rozstrzygnięcia w zakresie sposobu finansowania operacji. Poniżej zamieszczone zostały podjęte uchwały w ramach wspomnianego posiedzenia.

 pdf Lista operacji wybranych do finansowania po zakończeniu postępowania protestowego w związku z wezwaniem Zarządu Województwa

pdf Lista operacji wybranych do finansowania w postepowaniu protestowym w związku z wezwaniem Zarządu Województwa

pdf Uchwała w sprawie przyjecia listy operacji wybranych do finansowania po zakończeniu postepowania protestowego w związku z wezwaniem Zarządu Województwa

pdf Uchwała w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych do finansowania w postepowaniu protestowym w związku z wezwaniem Zarządu Województwa

 

Lista operacji wybranych do finansowania w ramach postępowania protestowego

Utworzono: środa, 10, maj 2017 21:27

Dnia 05.05.2017r. odbyło się posiedzenie członków Rady LGD Ziemia Zamojska, na którym dokonano ponownej oceny wniosków w wyniku złożonych protestów. W trakcie posiedzenia została przyjęta również lista operacji wybranych do finansowania po zakończonym postępowaniu protestowym.

pdfLista operacji wybranych w ramach postepowania protestowego.PDF

pdfLista operacji wybranych do finanoswania po zakończeniu postepowania protestowego.PDF

Noc bibliotek w Łabuniach

Utworzono: czwartek, 25, maj 2017 22:28

noc bib 17

Konkurs fotograficzny „Pocztówka z Ziemi Zamojskiej”

Utworzono: środa, 17, maj 2017 19:32

konkurs fotoStowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Zamojska” zaprasza do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym „Pocztówka z Ziemi Zamojskiej”. Celem konkursu jest ukazanie różnorodności i piękna krajobrazu, folkloru oraz architektury obszaru LGD „Ziemia Zamojska”.

Konkurs przeznaczony jest dla osób powyżej 18 roku życia, zameldowanych na obszarze gmin: Miączyn, Łabunie, Sitno, Komarów Osada, Nielisz, Skierbieszów, Grabowiec, Stary Zamość, Sułów.

Dla zwycięzców konkursu oraz jego uczestników przewidziane są nagrody rzeczowe.

Zgłoszenie udziału w konkursie następuje poprzez złożenie pracy konkursowej na płycie CD lub DVD wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym w Biurze Stowarzyszenia w terminie od 01.06.2017 – 21.07.2017 r. od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi w terminie do 04.08.2017r.

Szczegóły konkursu zawarte są w Regulaminie.

pdfRegulamin konkursu fotograficznego „Pocztówka z Ziemi Zamojskiej ”.

pdfFormularz zgłoszeniowy.

ASZZ

„Akademia smaku

ziemi zamojskiej"

ASZW

„Akademia smaku

ziemi włodawskiej"

ASZZ

„Akademia smaku

ziemi łukowskiej"

800px Flag of Europe.svg

EUROPA
Portal Unii Europejskiej

prow mini

PROW

minrolMinisterstwo Rolnictwa

i Rozwoju Wsi

KSOWKrajowa Sieć

Obszarów Wiejskich

ARiMR

Agencja Restrukturyzacji

i Modernizacji Rolnictwa