LGD Ziemia Zamojska

"UWAGA! Nowy numer telefonu do biura LGD 84-307-22-07"

Aktualności

Konsultacje zmian w kryteriach i LSR

Utworzono: czwartek, 16, marzec 2017 21:00

 

W związku z zamiarem realizacji projektów współpracy oraz aby uprościć proces przygotowywania wniosków o przyznanie pomocy proponujemy wprowadzić zmiany w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla Obszaru Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Zamojska” na lata 2014 – 2016 oraz w obowiązujących kryteriach wyboru operacji, kryteriach dla wyboru grantobiorców. Ewentualne uwagi do planowanych zmian należy składać na Formularzu zgłaszania uwag do 22 marca 2017 roku drogą elektroniczną na adres mailowy biuro@lgdziemiazamojska.pl, osobiście lub pocztą na adres Biura LGD Kornelówka 41, 22-424 Sitno. Poniżej przedstawiono proponowane poszczególne zmiany.

 

pdf Kryteria wyboru grantobiorców.pdf

pdf Kryteria wyboru operacji.pdf

pdf Plan działania.pdf

pdf Rodział V Cele i wskaźniki.pdf

pdf Rozdział VII Plan działania.pdf

pdf Rozdział VIII Budżet LSR.pdf

pdf Formularz zgłaszania uwag.doc

Zakończenie naboru wniosków

Utworzono: środa, 15, marzec 2017 23:14

W dniu 14 marca 2017 r., zakończyły się nabory wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. W ramach przeprowadzonych naborów do biura LGD wpłynęła następująca liczba wniosków w ramach poszczególnych naborów:

- Nabór wniosków nr 1/2017 Wsparcie podejmowania działalności gospodarczej - 9 wniosków,

- Nabór wniosków nr 2/2017 - Rozwijanie działalności gospodarczej – nie wpłynął żaden wniosek,

- Nabór wniosków nr 3/2017 - Wsparcie podmiotów tworzących nowe miejsca pracy- 16 wniosków, w tym jeden wycofano.

- Nabór wniosków nr 4/2017 – Wsparcie budowania powiązań podmiotów w zakresie tworzenia i rozwoju produktów lokalnych, usług turystycznych lub krótkich łańcuchów dostaw – nie wpłynął żaden wniosek,

- Nabór wniosków nr 5/2017 Budowa i przebudowa niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej – 6 wniosków,

- Nabór wniosków nr 6/2017 - Budowa, przebudowa lub wyposażenie obiektów, terenów i przestrzeni w celu odtworzenia lub nadania funkcji kulturalnych, społecznych i gospodarczych – 6 wniosków,

 

 

Spotkania szkoleniowo - informacyjne

Utworzono: sobota, 25, luty 2017 07:13

W dniu 17 lutego br. w Kornelówce odbyło się spotkanie szkoleniowo – informacyjne którego celem było omówienie podstawowych zasad przyznawania pomocy finansowej w ramach realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w ramach PROW 2014-2020 z następujących zakresów tematycznych LSR: "Budowa i przebudowa niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej" oraz "Przebudowa, budowa lub wyposażenie obiektów, terenów i przestrzeni w celu odtworzenia lub nadania funkcji kulturalnych, społecznych i gospodarczych. W spotkaniu brali udział przedstawiciele samorządów oraz organizacji pozarządowych. 21 luty br. w Centrum Kultury z Biblioteką w Sitnie odbyło się spotkanie szkoleniowo – informacyjne z dotyczące podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej oraz współpracy na obszarze LGD Ziemia Zamojska. W trakcie spotkania omówiono zasady przyznawania pomocy na wspomniane działania oraz biznesplan.

Informacja dla przedstawicieli grup defaworyzowanych

Utworzono: czwartek, 16, luty 2017 20:28

informacja grupy defaworyzowane

Informacja

Utworzono: środa, 01, marzec 2017 18:44

Informujemy, że w zakładce NABÓR GRANTY zostało zamieszczone ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantów wraz z niezbędnymi dokumentami.

Spotkanie szkoleniowo – informacyjne

Utworzono: sobota, 25, luty 2017 07:12

 

W dniu 3 marca 2017 roku o godzinie 9. 00 w Kornelówce odbędzie się spotkanie szkolenio – informacyjne związane ze zbliżającym się naborem wniosków na powierzenie grantów.

800px Flag of Europe.svg

EUROPA
Portal Unii Europejskiej

prow mini

PROW

minrolMinisterstwo Rolnictwa

i Rozwoju Wsi

KSOWKrajowa Sieć

Obszarów Wiejskich

ARiMR

Agencja Restrukturyzacji

i Modernizacji Rolnictwa