LGD Ziemia Zamojska

Aktualności

PODSUMOWANIE WDRAŻANIA STRATEGII W LATACH 2009-2015.

Utworzono: niedziela, 16, sierpień 2015 14:28

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania jest organizacją zrzeszającą 7 gmin powiatu zamojskiego: Komarów Osada, Łabunie, Miączyn, Grabowiec, Skierbieszów, Stary Zamość oraz Sitno. Powstało w 2008 roku jako inicjatywa społeczności lokalnej, władz samorządowych, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców.
   Zadaniem Stowarzyszenia jest pobudzanie aktywności społeczności lokalnych oraz wspieranie rozwoju obszarów wiejskich poprzez promocję walorów turystycznych, wspieranie przedsiębiorczości, ochronę zabytków, tradycji i dziedzictwa kulturowego. Zadania te są realizowane poprzez wdrożenie Lokalnej Strategii Rozwoju, jest to dokument który umożliwił, wielu podmiotom, realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
   Budżet na realizację zaplanowanych działań wynosił 6 milionów w tym na ogłaszane konkursy 4 752 868 zł. Ogłoszono 12 konkursów w ramach czterech działań osi 4 Leader. W odpowiedzi na nie wpłynęło 116 wniosków z czego 93 wnioski uzyskały dofinansowanie:
- działanie „Odnowa i rozwój wsi” 20 projektów na kwotę 2 918 503,93 zł,
- działanie „Małe projekty” 67 projektów na kwotę 1 091 147,74 zł,
- działanie „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” 5 projektów na kwotę 419 313,00 zł, - działanie „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” 1 projekt na kwotę 81 900,50 zł.
Beneficjenci zrealizowali zakładane operacje na łączną kwotę 4 510 865,17 zł co daje ponad 94,90% realizacji budżetu LSR. Wskaźniki założone w strategii zostały osiągnięte w 100%.    Kolejnym działaniem istotnym dla realizacji LSR Ziemia Zamojska jest „Nabywanie umiejętności i aktywizacja” na to zadanie wykorzystano środki w wysokości ponad 330 tys. zł. W ramach tego działania Stowarzyszenie podejmowało wiele przedsięwzięć mających na celu zaktywizowanie lokalnej społeczności. Były to m.in. szkolenia, wyjazdy studyjne, warsztaty kulinarne oraz warsztaty rękodzieła artystycznego.
Stowarzyszenie było również organizatorem wielu konkursów: fotograficznego – 3 edycje, literackiego oraz 3 konkursów świątecznych. Działanie to obejmowało także promocję obszaru, w tym zakresie Stowarzyszenie wydało szereg publikacji, broszur, różnego rodzaju gadżetów promocyjnych, było współorganizatorem imprez plenerowych na obszarze LGD Ziemia Zamojska oraz uczestniczyło w targach i wystawach promując obszar "Ziemi Zamojskiej".
   Stowarzyszenie zrealizowało dwa projekty współpracy: "SPIK – Skarby przyrody i kultury" oraz "GAR – Gotowanie atrakcją regionu", na łączna kwotę ponad 120 tys. zł.

Piknik Rodzinny w Barchaczowie

Utworzono: niedziela, 16, sierpień 2015 14:27

piknik l

Turniej badmintona amatorów

Utworzono: niedziela, 16, sierpień 2015 14:26

ogloszenie badminton

Konkurs na najpiękniejszy bukiet z polnych kwiatów

Utworzono: niedziela, 16, sierpień 2015 14:25

(488kB)

   Nowy konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich
http://ksow.pl/news/entry/6830-nowy-konkurs-dla-kol-gospodyn-wiejskich.html/
Koła Gospodyń Wiejskich znów mają szansę zaprezentowania swoich umiejętności w nowym letnim konkursie, ogłoszonym przez Ogólnopolski portal dla KGW i KR. Tematyka konkursu jest prosta i przyjemna, a na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody w postaci praktycznego sprzętu dla koła.

24 czerwca został ogłoszony „Konkurs na bukiet z polnych kwiatów” na Ogólnopolskim Portalu mojeKGW.pl. Jest to kolejny sposób aktywizacji Kół Gospodyń Wiejskich oraz zagrzania do działania i tworzenia wspólnoty przez członków wiejskich organizacji. Prosta i lekka forma konkursu to idealne rozwiązanie dla zapracowanych podczas sezonu zbiorów i wszelkich prac polowych gospodyń.

Aby wziąć udział w konkursie wystarczy skomponować bukiet z wszelkich dostępnych rodzajów polnych kwiatów, zbóż oraz owoców i wysłać jego starannie wykonane zdjęcie na adres redakcji portalu oraz kwartalnika Moje KGW. Najpiękniejsze bukiety zostaną nagrodzone atrakcyjnym sprzętem gospodarstwa domowego, niezbędnym do funkcjonowania koła.

 

Szczegóły dotyczące konkursu, regulamin oraz informacja o przewidywanych nagrodach są umieszczone na stronie www.mojekgw.pl

Autor: MojeKGW

Remont elewacji ogrodzenia parafialnego w Starym Zamościu

Utworzono: niedziela, 16, sierpień 2015 14:26

Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny zrealizowała operacją pod nazwą "Remont elewacji ogrodzenia kościoła parafialnego" w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi". Parafia za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Ziemia Zamojska" uzyskała dofinansowanie w wysokości 25 500 zł. Celem operacji było zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez zabezpieczenie obiektu zabytkowego przed zniszczeniem, zwiększenie atrakcyjności turystycznej poprzez podniesienie estetyki miejscowości, udostępnienie zabytku.

  

SUPER STRAŻACY

Utworzono: niedziela, 16, sierpień 2015 14:25

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej - OSP Komarów została zwycięzcą Plebiscytu "Super Strażacy", głoszonego przez Kronikę Tygodnia. Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród odbyło się podczas Międzynarodowego Festiwalu Kultury Antycznej - Gotania 2015 w Łaszczówce Kolonii w dniu 28.06.2015 r. Nagrodę ufundowaną przez pracowników biura LGD Ziemia Zamojska, odebrał Pan Józef Pawliszak - Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej - OSP Komarów.

 

dzielnicowy2

Dzielnicowy

bliżej

nas

mapa zagrozen

Mapa

Zagrożeń

Bezpieczeństwa

ASZZ

„Akademia smaku

ziemi zamojskiej"

ASZW

„Akademia smaku

ziemi włodawskiej"

ASZZ

„Akademia smaku

ziemi łukowskiej"

800px Flag of Europe.svg

EUROPA
Portal Unii Europejskiej

prow mini

PROW

minrolMinisterstwo Rolnictwa

i Rozwoju Wsi

KSOWKrajowa Sieć

Obszarów Wiejskich

ARiMR

Agencja Restrukturyzacji

i Modernizacji Rolnictwa