LGD Ziemia Zamojska

"UWAGA! Nowy numer telefonu do biura LGD 84-307-22-07"

Aktualności

Spotkanie konsultacyjne w Nieliszu

Utworzono: niedziela, 16, sierpień 2015 22:10

W dniu 13.08.2015r. odbyło się spotkanie konsultacyjne dotyczące analizy SWOT oraz celów i wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego oraz potencjału obszaru LGD Ziemia Zamojska. Spotkanie było skierowane do wójtów gmin członkowskich naszego LGD. Spotkanie odbyło sie w Stawie Noakowskim.

assz   bbbbb   hghgh

Spotkanie konsultacyjne w Sitnie

Utworzono: niedziela, 16, sierpień 2015 14:38

W dniu 12 sierpnia 2015 roku odbyło się spotkanie konsultacyjne dotyczące przedsiębiorczości oraz działalności rolniczej na obszarze działalności Lokalnej Grupy Działania Ziemi Zamojskiej. Spotkanie odbyło się w centrum Kultury w Sitnie. W konsultacjach wzięli udział przedsiębiorcy oraz rolnicy z naszego obszaru zainteresowani rozwijaniem swojej działalności. W trakcie spotkania przeprowadzono analizę SWOT w obszarze przedsiębiorczości, określono cele oraz wskaźniki przyszłych działań.

      

 

Spotkanie konsultacyjne w Komarowie

Utworzono: niedziela, 16, sierpień 2015 14:34

W dniu 11 sierpnia 2015 roku odbyło się kolejne spotkanie konsultacyjne dotyczące Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 - 2020. Spotkanie odbyło się w Samorządowym Ośrodku Kultury w Komarowie - Osadzie. W konsultacjach wzięli udział przedstawiciele instytucji publicznych z obszaru LGD Ziemia Zamojska - gminnych ośrodków pomocy społecznej, ośrodków kultury z obszaru, bibliotek, policji. W trakcie spotkania przeprowadzono analizę SWOT w obszarze działalności instytucji publicznych oraz bezpieczeństwa publicznego.

        

     

Harmonogram spotkań konsultacyjnych

Utworzono: niedziela, 16, sierpień 2015 14:32

Spotkanie konsultacyjne w Starym Zamościu

Utworzono: niedziela, 16, sierpień 2015 14:37

Drugi dzień konsultacji społecznych, dotyczących opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020, za nami. W trakcie spotkania przeprowadzono analizę SWOT w obszarze zasobów materialnych, kulturowych, historycznych i społecznych. Spotkanie odbyło się w Urzędzie gminy w Starym Zamościu.

 

dsvdsv   dgfgg   dsds4

cssss   vdfv  

Spotkanie konsultacyjne w Sułowie

Utworzono: niedziela, 16, sierpień 2015 14:33

W dniu 6 sierpnia 2015 roku rozpoczęliśmy cykl spotkań konsultacyjnych dotyczących Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020. Pierwsze spotkanie odbyło się w świetlicy wiejskiej w Sułowie. W konsultacjach wzięli udział przedstawiciele Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej z obszaru LGD Ziemia Zamojska. W trakcie spotkania przeprowadzono analizę SWOT w obszarze problematyki społecznej. Zostały również wyłonione grupy defaworyzowane na naszym obszarze, które należy objąć wsparciem w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 - 2015.

    

     

dzielnicowy2

Dzielnicowy

bliżej

nas

mapa zagrozen

Mapa

Zagrożeń

Bezpieczeństwa

ASZZ

„Akademia smaku

ziemi zamojskiej"

ASZW

„Akademia smaku

ziemi włodawskiej"

ASZZ

„Akademia smaku

ziemi łukowskiej"

800px Flag of Europe.svg

EUROPA
Portal Unii Europejskiej

prow mini

PROW

minrolMinisterstwo Rolnictwa

i Rozwoju Wsi

KSOWKrajowa Sieć

Obszarów Wiejskich

ARiMR

Agencja Restrukturyzacji

i Modernizacji Rolnictwa