LGD Ziemia Zamojska

"UWAGA! Nowy numer telefonu do biura LGD 84-307-22-07"

Aktualności

Seminarium informacyjne „Fundusze dla przedsiębiorców w nowej perspektywie UE”

Utworzono: niedziela, 04, październik 2015 21:16

7 października b.r. w Zamościu, w budynku delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego odbędzie się seminarium dla przedsiębiorców dotyczące pozyskiwania funduszy unijnych w nowej perspektywie.

Zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

 

Formularz zgłoszeniowy

Program seminarium informacyjnego

 

 

Konferencja „Jak wytwarzać i dystrybuować żywność tradycyjną?”

Utworzono: niedziela, 04, październik 2015 21:08

13 października 2015 roku o godz. 10 w sali Kolumnowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Spokojnej 4 w Lublinie odbędzie się spotkanie informacyjne poświęcone tematyce wytwarzania i dystrybuowania żywności tradycyjnej. Warunkiem udziału w spotkaniu jest zgłoszenie chęci uczestnictwa do organizatora – Departamentu Rolnictwa i Środowiska UMWL – pod adresem e-mailowym: bartosz.domanski@lubelskie.pl lub telefoniczne pod numer tel.: (81) 44 16 538. Serdecznie zapraszamy.

KGW Barchaczów

Utworzono: niedziela, 13, wrzesień 2015 19:26

Na IV Festiwalu Kulinarnym i Energii Kobiecej „Kresowe smaki i talenty” w Chełmie, gminę Łabunie oraz LGD Ziemia Zamojska reprezentowały Panie z KGW Barchaczów. Podczas imprezy Panie otrzymały nagrodę za zwycięstwo w plebiscycie Super Baby 2015, ogłoszonego przez Kronikę Tygodnia. Nagrodę uroczyście wręczył Pan Andrzej Kapera – członek Zarządu Stowarzyszenia. Ponadto Nasze Panie zdobyły inne nagrody w konkursach ogłaszanych podczas Festiwalu. Wokalnie zauroczyły komisję konkursową zdobywając II miejsce i nagrodę Prezydenta Chełma, a także wiemy już że, Tort barchaczowski jest najlepszym deserem.

IMG 8818   IMG 8825   IMG 9082  

IMG 9093   IMG 9205

Zapraszamy do konsultowania Kryteriów wyboru operacji

Utworzono: poniedziałek, 16, listopad 2015 19:40

Informujemy, że podczas spotkań wypracowano projekt Kryteriów wyboru operacji do LSR na lata 2014-2020. Zapraszamy do zgłaszania uwag do projektu Kryteriów za pomocą poniżej zamieszczonego formularza osobiście, w Biurze LGD lub za pośrednictwem poczty elektronicznej biuro@lgdziemiazamojska.pl

Projekt kryteriów wyboru operacji

Formularz uwag

Informacja o wynikach naboru

Utworzono: sobota, 26, wrzesień 2015 20:00

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonej procedury naboru na stanowisko: pracownik ds. organizacyjno – administracyjnych została wybrana Pani Katarzyna Poźniak.

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Poza spełnieniem wszystkich wymogów formalnych określonych wogłoszeniu, Pani Katarzyna Poźniak wykazała się wiedzą specjalistyczną z zakresu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i zagadnień z tym związanych. W trakcie procedury rekrutacyjnej kandydatka prawidłowo rozwiązała test kwalifikacyjny. Po przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej oraz poprzeanalizowaniu przedstawionej przez kandydatkę dokumentacji posiadanych kwalifikacji, członkowie komisji stwierdzili, że Pani Katarzyna Poźniak jest kandydatką która posiada odpowiednie predyspozycje i cechy osobowościowe gwarantujące prawidłowe wykonanie powierzonych obowiązków jaki wiedzę na temat przepisów prawa koniecznych do wykonywania pracyna proponowanym stanowisku.

Konsultacje celów i wskaźników

Utworzono: poniedziałek, 16, listopad 2015 19:39

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Zamojska” prezentuje projekt celów oraz wskaźników produktu i rezultatu. Projekt uwzględnia wyniki dotychczas przeprowadzonych prac w ramach przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2020. Uwagi do projektu celów oraz wskaźników produktu i rezultatu można zgłaszać za pomocą poniżej zamieszczonego formularza osobiście, w Biurze LGD lub za pośrednictwem poczty elektronicznej biuro@lgdziemiazamojska.pl

Projekt celów oraz wskaźników produktu i rezultatu

Formularz uwag

dzielnicowy2

Dzielnicowy

bliżej

nas

mapa zagrozen

Mapa

Zagrożeń

Bezpieczeństwa

ASZZ

„Akademia smaku

ziemi zamojskiej"

ASZW

„Akademia smaku

ziemi włodawskiej"

ASZZ

„Akademia smaku

ziemi łukowskiej"

800px Flag of Europe.svg

EUROPA
Portal Unii Europejskiej

prow mini

PROW

minrolMinisterstwo Rolnictwa

i Rozwoju Wsi

KSOWKrajowa Sieć

Obszarów Wiejskich

ARiMR

Agencja Restrukturyzacji

i Modernizacji Rolnictwa