LGD Ziemia Zamojska

"UWAGA! Nowy numer telefonu do biura LGD 84-307-22-07"

Aktualności

FIO 2016

Utworzono: niedziela, 24, styczeń 2016 21:25

Szanowni Państwo,

W związku ze zbliżającym się terminem naboru wniosków na mikrodotacje w ramach FIO Lubelskie Lokalnie, który nastąpi w okresie 01-29.02.2016 r,

4 lutego o godz. 10.00 w Centrum Kultury z Biblioteką w Sitnie (Sitno 72), odbędzie się szkolenie dla beneficjentów projektu z powiatu zamojskiego.

Planowany przebieg szkolenia:

1.Przedstawienie nagrodzonych projektów w 2015 r.

2. Informacje o projekcie - oferowane wsparcie dla Beneficjentów w projekcie; zasady korzystania ze strony www.lubelskielokalnie.lbl.pl.

3. Omówienie Regulaminu Konkursu Grantowego na 2016 r. (ze zwróceniem uwagi na najważniejsze zmiany).

4. Omówienie wniosku o dofinansowanie i budżetu, zasady składania on-line.

5. Realizacja i rozliczenie dofinansowanych projektów.

6. Na zakończenie krótko o konkursie „Kręci się”.

7. Informacja o możliwości skorzystania z doradztwa mobilnego animatora w powiecie zamojskim.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Utworzono: wtorek, 19, styczeń 2016 20:29

Informujemy, że w dniu 26 stycznia 2016 r. o godz. 9.00 w siedzibie Biura LGD (Kornelówka 41) odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Zamojska”.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania

 2. Przyjęcie porządku zebrania

 3. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta

 4. Stwierdzenie quorum

 5. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2015

 6. Sprawozdanie z działalności Rady za rok 2015

 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2015

 8. Podjęcie uchwał w sprawie:

 • zatwierdzenia sprawozdania, bilansu oraz rachunku wyników Stowarzyszenia LGD Ziemia Zamojska za rok 2015,
 • udzielenia absolutorium dla ustępującego Zarządu,
 • wyboru członków Zarządu,
 • wyboru członków Komisji Rewizyjnej,
 • wyboru członków Rady,
 • zmiany Statutu Stowarzyszenia.
 1. Sprawy bieżące

 2. Zamkniecie Zebrania.

KONKURS ŚWIĄTECZNY ROZSTRZYGNIĘTY

Utworzono: niedziela, 13, grudzień 2015 20:14

Święta Bożego Narodzenia mają bogatą tradycję. W Polsce bardzo pielęgnuje się obyczaje i tradycje bożonarodzeniowe, których jest bardzo wiele. Do nich zaliczamy tradycyjne pieczenie ciast oraz świąteczne strojenie stołów. Te najsmaczniejsze oraz najciekawsze zastały zaprezentowane podczas rozstrzygnięcia 4 edycji „Konkursu Świątecznego”, organizowanego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Ziemia Zamojska” przy współpracy z Centrum Kultury z Biblioteką w Sitnie.

Celem konkursu było umożliwienie prezentacji wytworów twórczej pracy własnej

i grupowej, zaprezentowanie bogactwa i różnorodności lokalnych tradycji kulinarnych oraz promocję regionalnego rynku i inicjatyw lokalnych. Swe propozycje mogły zgłaszać Koła Gospodyń Wiejskich, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia i inne organizacje społeczne z gmin: Miączyn, Łabunie, Sitno, Komarów Osada, Stary Zamość, Skierbieszów, Sułów, Nielisz oraz Grabowiec.

Rozstrzygnięcie „Konkursu Świątecznego”, nastąpiło w dniu 11.12.2015 r., w Centrum Kultury w Sitne. Zakwalifikowane organizacje zaprezentowały swoje wypieki oraz stroiki bożonarodzeniowe. Laureatami konkursu zostały: I miejsce – KGW Stary Zamość, II miejsce KGW Stabrów, III miejsce Stowarzyszenie Pro nobis z Tworyczowa. Wyróżnienia otrzymały: KGW Ruskie Piaski, KGW Grabowiec Góra, Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości Deszkowice Drugie „Więź Pokoleń”, Koło Kobiet Aktywnych w Skierbieszowie, KGW Wólka łabuńska, KGW Wolica Śniatycka.

Konkurs odbywał się w dwóch etapach. W pierwszym etapie uczestnicy przygotowali opisy propozycji ciast i stroików. Z osiemnastu propozycji, dziewięć zostało wybranych do kolejnego etapu.Komisja w składzie: Agata Piwko – artysta plastyk, Zdzisława Cyc – PHU Dreams oraz Piotr Pyrkosz – Redaktor naczelny Kroniki Tygodnia, oceniała wypieki biorąc pod uwagę m.in. smak i wykorzystanie lokalnych produktów, natomiast stroiki – kierując się estetką wykonania i nawiązaniem do bożonarodzeniowych tradycji.

Bardzo dziękujemy Pani Dyrektor Centrum Kultury z Biblioteką w Sitnie Agnieszce Grzesiuk za pomoc w organizacji Konkursu.

   ddrr   deeee   dfee   eerrr  

deee   dddee

Konkurs bożonarodzeniowy I etap

Utworzono: sobota, 05, grudzień 2015 08:28

Dnia 4 grudnia 2015 odbyło się rozstrzygnięcie I etap konkursu na ciasto i stroik bożonarodzeniowy. Na konkurs wpłynęło 18 zgłoszeń Komisja w składzie: Agata Piwko – artysta-plastyk, Piotr Pyrkosz – redaktor naczelny „Kroniki Tygodnia” oraz Zdzisława Cyc – właściciel firmy PHU Dreams, wybrała 9 zgłoszeń konkursowych zakwalifikowanych do II etapu konkursu, tj:

1. KGW Ruskie Piaski, gm. Nielisz

2. KGW Stabrów, gm. Sitno

3. Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości Deszkowice Drugie „Więź Pokoleń”, gm. Sułów

4. Koło Kobiet Aktywnych w Skierbieszowie

5. KGW Wólka łabuńska, gm. Łabunie

6. KGW Wolica Śniatycka, gm. Komarów-Osada

7. KGW Grabowiec Góra, gm. Grabowiec

8. Stowarzyszenie Pro nobis z Tworyczowa, gm. Sułów

9. KGW Stary Zamość

Komisja oceniając złożone na konkurs prace brała pod uwagę oryginalność przepisów, pomysłowość, inwencję twórczą oraz zaangażowanie włożone w wykonanie zgłoszonych prac.

Zakwalifikowane organizacje zaprezentują przygotowane przez siebie ciasta i stroiki 11 grudnia 2015 r. o godz. 10.00 w Centrum Kultury w Sitnie. Komisja konkursowa wyłoni wtedy zwycięzców konkursu oraz przyzna nagrody i wyróżnienia.

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Zamojska”

Siedziba Zarządu Stowarzyszenia: Sitno 73, 22-424 Sitno

Biuro: Kornelówka 41, 22-424 Sitno, Tel. 84 538 95 25

www.lgdziemiazamojska.pl, biuro@lgdziemiazamojska.p

 

Walne zebranie członków

Utworzono: czwartek, 17, grudzień 2015 11:55

W dniu 15 grudnia 2015 r. o godz. 10.00 w Centrum Kultury w Sitnie odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Zamojska”. Na zebraniu został zaprezentowany projekt Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD Ziemia Zamojska. Omówiono najważniejsze jej zagadnienia, następnie przyjęto ją do realizacji.W trakcie spotkania przyjęto również procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR oraz kryteria wyboru operacji oraz procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych oraz kryteria wyboru.

Walne Zebranie Członków

Utworzono: środa, 09, grudzień 2015 19:16

Informujemy, że w dniu 15 grudnia 2015 r. o godz. 10.00 w Centrum Kultury w Sitnie (Sitno 72) odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Zamojska”.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków.
 2. Wybór przewodniczącego i protokolanta.
 3. Stwierdzenie prawomocności (quorum) spotkania.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przyjęcie procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR oraz kryteria wyboru operacji
 6. Przyjęcie procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych oraz kryteria wyboru
 7. Przyjęcie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023
 8. Wolne wnioski i dyskusja.
 9. Zakończenie Walnego Zebrania Członków.

dzielnicowy2

Dzielnicowy

bliżej

nas

mapa zagrozen

Mapa

Zagrożeń

Bezpieczeństwa

ASZZ

„Akademia smaku

ziemi zamojskiej"

ASZW

„Akademia smaku

ziemi włodawskiej"

ASZZ

„Akademia smaku

ziemi łukowskiej"

800px Flag of Europe.svg

EUROPA
Portal Unii Europejskiej

prow mini

PROW

minrolMinisterstwo Rolnictwa

i Rozwoju Wsi

KSOWKrajowa Sieć

Obszarów Wiejskich

ARiMR

Agencja Restrukturyzacji

i Modernizacji Rolnictwa