LGD Ziemia Zamojska

"UWAGA! Nowy numer telefonu do biura LGD 84-307-22-07"

Aktualności

Walne Zebranie Członków

Utworzono: środa, 09, grudzień 2015 19:16

Informujemy, że w dniu 15 grudnia 2015 r. o godz. 10.00 w Centrum Kultury w Sitnie (Sitno 72) odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Zamojska”.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków.
  2. Wybór przewodniczącego i protokolanta.
  3. Stwierdzenie prawomocności (quorum) spotkania.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Przyjęcie procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR oraz kryteria wyboru operacji
  6. Przyjęcie procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych oraz kryteria wyboru
  7. Przyjęcie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023
  8. Wolne wnioski i dyskusja.
  9. Zakończenie Walnego Zebrania Członków.

Konkurs bożonarodzeniowy I etap

Utworzono: sobota, 05, grudzień 2015 08:28

Dnia 4 grudnia 2015 odbyło się rozstrzygnięcie I etap konkursu na ciasto i stroik bożonarodzeniowy. Na konkurs wpłynęło 18 zgłoszeń Komisja w składzie: Agata Piwko – artysta-plastyk, Piotr Pyrkosz – redaktor naczelny „Kroniki Tygodnia” oraz Zdzisława Cyc – właściciel firmy PHU Dreams, wybrała 9 zgłoszeń konkursowych zakwalifikowanych do II etapu konkursu, tj:

1. KGW Ruskie Piaski, gm. Nielisz

2. KGW Stabrów, gm. Sitno

3. Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości Deszkowice Drugie „Więź Pokoleń”, gm. Sułów

4. Koło Kobiet Aktywnych w Skierbieszowie

5. KGW Wólka łabuńska, gm. Łabunie

6. KGW Wolica Śniatycka, gm. Komarów-Osada

7. KGW Grabowiec Góra, gm. Grabowiec

8. Stowarzyszenie Pro nobis z Tworyczowa, gm. Sułów

9. KGW Stary Zamość

Komisja oceniając złożone na konkurs prace brała pod uwagę oryginalność przepisów, pomysłowość, inwencję twórczą oraz zaangażowanie włożone w wykonanie zgłoszonych prac.

Zakwalifikowane organizacje zaprezentują przygotowane przez siebie ciasta i stroiki 11 grudnia 2015 r. o godz. 10.00 w Centrum Kultury w Sitnie. Komisja konkursowa wyłoni wtedy zwycięzców konkursu oraz przyzna nagrody i wyróżnienia.

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Zamojska”

Siedziba Zarządu Stowarzyszenia: Sitno 73, 22-424 Sitno

Biuro: Kornelówka 41, 22-424 Sitno, Tel. 84 538 95 25

www.lgdziemiazamojska.pl, biuro@lgdziemiazamojska.p

 

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LGD ZIEMIA ZAMOJSKA

Utworzono: niedziela, 15, listopad 2015 13:18

W dniu 12 listopada 2015 r., w Centrum Kultury z Biblioteką w Sitnie odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Zamojska na którym, podjęto następujące uchwały:

- Uchwała Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Zamojska Nr 1/XI/2015 z dnia 12 listopada 2015 r., w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Zamojska,

- Uchwała Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Zamojska Nr 2/XI/2015 z dnia 12 listopada 2015 r., w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Zarządu Stowarzyszenia

- Uchwała Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Zamojska Nr 3/XI/2015 z dnia 12 listopada 2015 r., w sprawie zmiany Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Zamojska,

- Uchwała Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Zamojska Nr 4/XI/2015 z dnia 12 listopada 2015 r., w sprawie wyboru członków Zarządu Stowarzyszenia

- Uchwała Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Zamojska Nr 5/XI/2015 z dnia 12 listopada 2015 r., w sprawie odwołania członków Rady Stowarzyszenia

- Uchwała Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Zamojska Nr 6/XI/2015 z dnia 12 listopada 2015 r., w sprawie powołania członków Rady Stowarzyszenia

- Uchwała Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Zamojska Nr 7/XI/2015 z dnia 12 listopada 2015 r., w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej

Serdecznie dziękujemy Pani Agnieszce Grzesiuk – Dyrektor Centrum Kultury z Biblioteką w Sitnie za pomoc w organizacji zebrania.

 

12244805 81111206   12247958 8111122356667o   12027095o

Konkurs na ciasto i stroik bożonarodzeniowy

Utworzono: wtorek, 17, listopad 2015 22:01

bombka mikolaj    Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Ziemia Zamojska" we współpracy z Centrum Kultury w Sitnie zaprasza do wzięcia udziału w konkursie na ciasto i stroik bożonarodzeniowy. Celem konkursu jest umożliwienie prezentacji wytworów twórczej pracy własnej i grupowej, zaprezentowanie bogactwa i różnorodności lokalnych tradycji kulinarnych oraz promocja regionalnego rynku i inicjatyw lokalnych. Konkurs przeznaczony jest dla Kół Gospodyń Wiejskich, organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i innych organizacji społecznych z obszaru gmin: Miączyn, Łabunie, Sitno, Komarów Osada, Skierbieszów, Grabowiec, Stary Zamość, Nielisz oraz Sułów. Konkurs będzie odbywał się dwuetapowo: I etap - zgłoszenia prac, II etap - wybór najlepszych zgłoszeń i rozstrzygnięcie konkursu.. Zgłoszenie udziału w konkursie następuje poprzez złożenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz z przepisem na ciasto oraz opisem stroika w Biurze Stowarzyszenia w terminie do 01.12.2015r. W ramach drugiego etapu odbędzie się degustacja ciast oraz prezentacja stroików. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 11.12.2015 r.

Szczegóły konkursu zawarte są w Regulaminie.

 Regulamin

Formularz zgłoszeniowy

Ankieta

Utworzono: środa, 28, październik 2015 22:26

Szanowni Państwo,

W związku z pracami nad przygotowaniem lokalnej strategii rozwoju dla obszaru LGD „Ziemia Zamojska” na lata 2014-2020 prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety, która pozwoli nam na wyłonienie najefektywniejszych metod komunikacji z Państwem na każdym etapie tworzenia i realizacji wspólnej LSR. Ankiety prosimy przesyłać drogą elektroniczną, pocztą tradycyjną lub dostarczyć do biura LGD „Ziemia Zamojska”.

 

Ankieta

dzielnicowy2

Dzielnicowy

bliżej

nas

mapa zagrozen

Mapa

Zagrożeń

Bezpieczeństwa

ASZZ

„Akademia smaku

ziemi zamojskiej"

ASZW

„Akademia smaku

ziemi włodawskiej"

ASZZ

„Akademia smaku

ziemi łukowskiej"

800px Flag of Europe.svg

EUROPA
Portal Unii Europejskiej

prow mini

PROW

minrolMinisterstwo Rolnictwa

i Rozwoju Wsi

KSOWKrajowa Sieć

Obszarów Wiejskich

ARiMR

Agencja Restrukturyzacji

i Modernizacji Rolnictwa