LGD Ziemia Zamojska

"UWAGA! Nowy numer telefonu do biura LGD 84-307-22-07"

Aktualności

Ankieta

Utworzono: środa, 28, październik 2015 22:26

Szanowni Państwo,

W związku z pracami nad przygotowaniem lokalnej strategii rozwoju dla obszaru LGD „Ziemia Zamojska” na lata 2014-2020 prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety, która pozwoli nam na wyłonienie najefektywniejszych metod komunikacji z Państwem na każdym etapie tworzenia i realizacji wspólnej LSR. Ankiety prosimy przesyłać drogą elektroniczną, pocztą tradycyjną lub dostarczyć do biura LGD „Ziemia Zamojska”.

 

Ankieta

Seminarium informacyjne „Fundusze dla przedsiębiorców w nowej perspektywie UE”

Utworzono: niedziela, 04, październik 2015 21:16

7 października b.r. w Zamościu, w budynku delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego odbędzie się seminarium dla przedsiębiorców dotyczące pozyskiwania funduszy unijnych w nowej perspektywie.

Zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

 

Formularz zgłoszeniowy

Program seminarium informacyjnego

 

 

Informacja o wynikach naboru

Utworzono: sobota, 26, wrzesień 2015 20:00

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonej procedury naboru na stanowisko: pracownik ds. organizacyjno – administracyjnych została wybrana Pani Katarzyna Poźniak.

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Poza spełnieniem wszystkich wymogów formalnych określonych wogłoszeniu, Pani Katarzyna Poźniak wykazała się wiedzą specjalistyczną z zakresu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i zagadnień z tym związanych. W trakcie procedury rekrutacyjnej kandydatka prawidłowo rozwiązała test kwalifikacyjny. Po przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej oraz poprzeanalizowaniu przedstawionej przez kandydatkę dokumentacji posiadanych kwalifikacji, członkowie komisji stwierdzili, że Pani Katarzyna Poźniak jest kandydatką która posiada odpowiednie predyspozycje i cechy osobowościowe gwarantujące prawidłowe wykonanie powierzonych obowiązków jaki wiedzę na temat przepisów prawa koniecznych do wykonywania pracyna proponowanym stanowisku.

Karta projektu

Utworzono: niedziela, 18, październik 2015 20:21

Zwracamy się z prośbą o włączenie się w prace związane z budową Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 20152020 – poprzez wypełnienie poniższej Karty projektu w celu podzielenia się z nami swoimi pomysłami na przedsięwzięcia (projekty), które Państwo chcieliby w przyszłości zrealizować uzyskując wsparcie finansowe z funduszy unijnych za pośrednictwem oraz przy pomocy naszego LGD. Wypełnione Karty można składać bezpośrednio w biurze LGD (Kornelówka 41, 22-424 Sitno) lub drogą elektroniczną na adres

e-mail: biuro@lgdziemiazamojska.pl

 

Karta projektu

Konferencja „Jak wytwarzać i dystrybuować żywność tradycyjną?”

Utworzono: niedziela, 04, październik 2015 21:08

13 października 2015 roku o godz. 10 w sali Kolumnowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Spokojnej 4 w Lublinie odbędzie się spotkanie informacyjne poświęcone tematyce wytwarzania i dystrybuowania żywności tradycyjnej. Warunkiem udziału w spotkaniu jest zgłoszenie chęci uczestnictwa do organizatora – Departamentu Rolnictwa i Środowiska UMWL – pod adresem e-mailowym: bartosz.domanski@lubelskie.pl lub telefoniczne pod numer tel.: (81) 44 16 538. Serdecznie zapraszamy.

dzielnicowy2

Dzielnicowy

bliżej

nas

mapa zagrozen

Mapa

Zagrożeń

Bezpieczeństwa

ASZZ

„Akademia smaku

ziemi zamojskiej"

ASZW

„Akademia smaku

ziemi włodawskiej"

ASZZ

„Akademia smaku

ziemi łukowskiej"

800px Flag of Europe.svg

EUROPA
Portal Unii Europejskiej

prow mini

PROW

minrolMinisterstwo Rolnictwa

i Rozwoju Wsi

KSOWKrajowa Sieć

Obszarów Wiejskich

ARiMR

Agencja Restrukturyzacji

i Modernizacji Rolnictwa