LGD Ziemia Zamojska

ZREALIZOWANE PROJEKTY

Utworzono: czwartek, 12, kwiecień 2018 20:09

Gmina Komarów – Osada zrealizowała projekt pod nazwą „Budowa infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Komarów – Osada”. Koszty kwalifikowane poniesione przez Gminę Komarów – Osada wyniosły 77 352,71 zł. W ramach operacji w miejscowości Komarów – Osada powstała altana wraz z grilem, natomiast w Wolicy Brzozowej powstała siłownia zewnętrzna wyposażona w motyl, atlas, narciarz, rower, steper, twister, wahadło, biegacz. W ramach operacji powstała również siłownia zewnętrzna w Wolicy Śniatyckiej wyposażona w urządzenia takie jak: motyl, narciarz, rower, steper, wahadło oraz biegacz. Realizacja projektu pozwoliła na utworzenie miejsca, w którym mieszkańcy będą mogli wspólnie spędzać wolny czas. Dofinansowanie gmina pozyskała w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

kom1   kom2   kom3