LGD Ziemia Zamojska

ZREALIZOWANE PROJEKTY

Utworzono: czwartek, 12, kwiecień 2018 19:55

Gmina Nielisz zrealizowała projekt pod nazwą „Budowa siłowni zewnętrznej w Gminie Nielisz”. Celem operacji była poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich, rozwój funkcji rekreacyjnych i sportowych oraz zaspokajanie potrzeb społecznych poprzez budowę siłowni zewnętrznej w Gminie Nielisz. W ramach projektu zakupiono urządzenia takie jak: orbitrek, biegacz, twister, jeździec, koła tai – chi, stepper, poręcze, masażer, wioślarz, prasa nożna oraz wyciąg górny. Teren został uzupełniony również w ławki oraz stojak na rowery. Koszty kwalifikowane poniesione przez Gminę Nielisz wyniosły 65 235,24 zł. Dofinansowanie gmina pozyskała w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

nielisz1   nielisz2   nielisz 3   nielisz 4