LGD Ziemia Zamojska

ZREALIZOWANE PROJEKTY

Super User
Utworzono: czwartek, 31, styczeń 2019 21:30

Kolejna operacja realizowana na obszarze LGD Ziemia Zamojska w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Mieszkaniec Gminy Nielisz pozyskał dofinansowanie w wysokości 80 000 zł. na utworzenie działalności gospodarczej. Działalność polega na świadczeniu usług sprzedaży lodów produkowanych metodą rzemieślniczą. 

IMG 87131 IMG 8714

Super User
Utworzono: wtorek, 12, luty 2019 22:47

Gmina Łabunie zrealizowała projekt pod nazwą „Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Łabuniach w celu odtworzenia funkcji kulturalno - społecznej”. Celem operacji było ożywienie społeczno-kulturalne mieszkańców gm. Łabunie poprzez przebudowę i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Łabuniach. Kwota dofinansowania wyniosła 32 387 zł. Dofinansowanie gmina pozyskała w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

IMG 1566 IMG 1578

Super User
Utworzono: czwartek, 31, styczeń 2019 21:28

Gmina Sułów zrealizowała projekt pod nazwą „Budowa wiatrołapu wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych i docieplenie budynku Centrum Kultury w Deszkowicach Drugich”. Celem operacji było zwiększenie oferty kulturalno-społecznej Centrum Kulturalnego w Deszkowicach Drugich. Kwota dofinansowania wyniosła 95 828 zł. Dofinansowanie gmina pozyskała w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

P1090570 P1090572

Super User
Utworzono: czwartek, 31, styczeń 2019 21:26

Mieszkaniec Gminy Sułów pozyskał dofinansowanie w zakresie rozwijania działalności gospodarczej na realizację operacji pn.”Podniesienie konkurencyjności, rozwój firmy i tworzenie miejsc pracy w PHU Usługi Leśne Michał Pańczyk”. W ramach operacji został zakupiony rębak do gałęzi, ładowarka gąsienicowa oraz kolektor płaski. Utworzono również 1 pełny etat. Przedsiębiorca pozyskał dofinansowanie w wysokości 294 000 zł. w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

mulczr

Super User
Utworzono: czwartek, 31, styczeń 2019 21:23

Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych „ACTIVUM” zrealizowała projekt pod nazwą „Rozpoczęcie wakacji Stary Zamość 20182”. Realizacja projektu obejmowała zorganizowanie imprezy promującej atrakcyjność kulturalną regionu. Impreza poprzez bogaty program zachęcała do uczestniczenia w życiu kulturalnym gminy. Kwota dofinansowania wyniosła 39 513 zł. Dofinansowanie stowarzyszenie pozyskało w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

IMG 0067 IMG 0069

Super User
Utworzono: czwartek, 31, styczeń 2019 21:18

Gmina Łabunie zrealizowała projekt pod nazwą „Utworzenie szlaków rowerowych w Gminie Łabunie”. Realizacja projektu obejmowała utworzenie i oznakowanie szlaków na terenie gminy w miejscowościach Majdan Ruszowski, Łabunie Reforma, Ruszów, Wierzbie, Łabuńki Pierwsze, Barchaczów, Bródek, Łabunie . Kwota dofinansowania wyniosła 26 689 zł. Dofinansowanie gmina pozyskała w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

DSC00718 DSC00991 DSC01012

Super User
Utworzono: środa, 25, lipiec 2018 22:43

Gmina Sitno zrealizowała projekt pod nazwą „Przebudowa dachu i remont budynku Koła Gospodyń Wiejskich w Horyszowie Polskim”. Celem operacji było zapewnienie wysokiej jakości życia mieszkańców miejscowości Horyszów Polski poprzez przebudowę dachu i remont budynku Koła Gospodyń Wiejskich. Koszt dofinansowania wyniósł 78 264,00 zł. Dofinansowanie gmina pozyskała w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

37731925 1645977562180164 4986664451806593024 o 37752321 1645977405513513 869569236345815040 o

Super User
Utworzono: poniedziałek, 07, styczeń 2019 20:26

Kolejna operacja realizowana na obszarze LGD Ziemia Zamojska w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Mieszkaniec Gminy Sitno pozyskał dofinansowanie w wysokości 80 000 zł. utworzenie działalności gospodarczej. Celem operacji było podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej pod nazwą "ARTE - mebel na wymiar" oraz osiągnięcie zysku z prowadzonej działalności przez Wnioskodawcę.

20180716 1933441  20180718 1907001

Super User
Utworzono: środa, 13, czerwiec 2018 22:04

W miejscowości Zawalów Kolonia, położonej w Gminie Miączyn, jeden z mieszkańców pozyskał dofinansowanie na utworzenie działalności w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Firma zajmuje się czyszczeniem strumieniowo - ściernym. W ramach operacji zostały stworzone 1 miejsce pracy. Kwota dofinansowania wyniosła 80 000 zł.

34399643 1578384608939460 969299244542328832 o  34418463 1578384415606146 8441324243907510272 o  34509852 1578384372272817 7605630449712365568 o

Super User
Utworzono: czwartek, 08, listopad 2018 22:36

Mieszkaniec Gminy Grabowiec pozyskał dofinansowanie w zakresie rozwijania działalności gospodarczej na realizację operacji pn.”Rozwój oraz wzrost dochodu firmy poprzez zakup koparko – ładowarki i samochodu dostawczego – wywrotki”. W ramach operacji został zakupiony samochód dostawczy – wywrotka oraz koparko – ładowarkę. Utworzono również 1,25 pełnych etatów średniorocznych. Firma zajmuje się usługami budowlanymi. Przedsiębiorca pozyskał dofinansowanie w wysokości 283 496 zł. w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

LGD 003  LGD 006

 

Super User
Utworzono: środa, 25, lipiec 2018 22:39

Kolejna operacja realizowana na obszarze LGD Ziemia Zamojska w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Gmina Stary Zamość zrealizowała operację pn. "Przebudowa Domu Ludowego w Udryczach-Woli", której celem było wzmocnienie kapitału społecznego w miejscowości Udrycze-Wola. Kwota dofinansowania to 125 708,00 zł

37646178 1647214815389772 746347419192524800 o 37689833 1647214895389764 1953313738530488320 o  37785724 1647215002056420 7812594770403917824 o 

Super User
Utworzono: niedziela, 02, wrzesień 2018 22:42

W ramach operacji "Utworzenie działalności gospodarczej – BCG Bartmanska Creative Group" jedna z mieszkanek naszego obszaru pozyskała dofinansowanie na utworzenie działalności w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Firma świadczy usługi w zakresie projektowania w dziedzinie mody, architektury oraz sztuki. Kwota dofinansowania wyniosła 80 000 zł.

1 maszyny  2  5  3

Super User
Utworzono: środa, 13, czerwiec 2018 22:00

Gmina Grabowiec zrealizowała projekt pod nazwą „Budowa placu zabaw w miejscowości Grabowiec”. Celem operacji było udostępnienie mieszkańcom oraz turystom małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez wybudowanie placu zabaw dla dzieci oraz urządzeń sportowo – rekreacyjnych w miejscowości Grabowiec, gmina Grabowiec. W ramach operacji powstał plac zabaw z elementami siłowni zewnętrznej. Koszty całkowite poniesione w związku z realizacją operacji wyniosły 61 735 zł. Dofinansowanie gmina pozyskała w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

35102717 1583654321745822 6433766842250035200 o  35076557 1583654545079133 3000557426790367232 o  35058391 1583654585079129 958915873341440 o  34984331 1583654391745815 2841735793951637504 o

Super User
Utworzono: niedziela, 02, wrzesień 2018 22:35

Mieszkanka Gminy Łabunie pozyskała dofinansowanie w wysokości 80 000 zł., na utworzenie działalności gospodarczej w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Dzięki dofinansowaniu zakupiono urządzenia do wykonywania napraw mechanicznych samochodów osobowych oraz dostawczych. Firma Planeta Car - Service świadczy również usługi serwisu klimatyzacji.

20180825 184612  20180825 184821  20180825 185809

Super User
Utworzono: wtorek, 29, maj 2018 21:21

Gmina Łabunie zrealizowała projekt pod nazwą „Budowa placów zabaw i mini – siłowni zewnętrznych w Wólce Łabuńskiej i Łabuniach Reformie”. Celem operacji było udostępnienie mieszkańcom obszaru LSR infrastruktury rekreacyjnej. W ramach projektu powstały dwa place zabaw wraz z elementami mini – siłowni zewnętrznych. W Wólce Łabuńskiej powstał plac zabaw wyposażony w 11 elementów, natomiast w Łabuniach Reformie – w 8. Koszty całkowite poniesione w związku z realizacją operacji wyniosły 71 592,02 zł. Dofinansowanie gmina pozyskała w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

33762656 1569367499841171 4780522643122028544 o  33827391 1569367186507869 5484334604590514176 o  33706091 1569367273174527 2760856680685109248 o  33778982 1569367363174518 812246459624718336 o

dzielnicowy2

Dzielnicowy

bliżej

nas

mapa zagrozen

Mapa

Zagrożeń

Bezpieczeństwa

ASZZ

„Akademia smaku

ziemi zamojskiej"

ASZW

„Akademia smaku

ziemi włodawskiej"

ASZZ

„Akademia smaku

ziemi łukowskiej"

800px Flag of Europe.svg

EUROPA
Portal Unii Europejskiej

prow mini

PROW

minrolMinisterstwo Rolnictwa

i Rozwoju Wsi

KSOWKrajowa Sieć

Obszarów Wiejskich

ARiMR

Agencja Restrukturyzacji

i Modernizacji Rolnictwa