LGD Ziemia Zamojska

WŁADZE

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
 2. Zarząd Stowarzyszenia
 3. Komisja Rewizyjna
 4. Rada Programowa

Najwyższym organem stowarzyszenia jest Walne Zebranie, które gromadzi wszystkich partnerów w LGD i posiada przede wszystkim funkcję kreacyjną i kontrolną, związaną z wyborem pozostałych organów i kontrolą ich działalności.

Zarząd:

Funkcję zarządzająco-administracyjną posiada Zarząd LGD, który prowadzi bieżącą działalność stowarzyszenia. W skład Zarządu weszły następujące osoby:

 1. Dominika Witkowska – Prezes Zarządu

 2. Piotr Pyś – Wiceprezes Zarządu

 3. Andrzej Goch – Skarbnik

 4. Anna Król – Sekretarz

 5. Małgorzata Chmielewska – Członek Zarządu

 6. Rafał Kodeniec – Członek Zarządu

 7. Andrzej Kapera – Członek Zarządu

 8. Joanna Lalik – Członek Zarządu

Komisja rewizyjna:

 1. Magdalena Sienkiewicz – Karwacka – Przewodnicząca Komisji

 2. Adam Niemiec

 3. Elżbieta Kuźma

 4. Józef Pawliszak

Rada:

Krzysztof Paszko
Zdzisława Cyc
Teresa Twardziszewska
Elżbieta Czarny
Ryszard Borowski
Tomasz Nowaczewski
Agnieszka Katarzyna Piela
Mariusz Poźniak
Anna Głąb

 

Członkowie LGD Ziemia Zamojska:

 

Lp

Imię i nazwisko/nazwa

Gmina

Sektor

1

Gmina Grabowiec

Grabowiec

Publiczny

2

Gminny Ośrodek Kultury

Grabowiec

Publiczny

3

Gminna Biblioteka Publiczna

Grabowiec

Publiczny

4

Edmund Zwoliński

Grabowiec

Gospodarczy

5

PHU TOMEX Tomasz Nowaczewski

Grabowiec

Gospodarczy

6

Ochotnicza Straż Pożarna w Grabowcu Górze

Grabowiec

Społeczny

7

Ochotnicza Straż Pożarna w Grabowcu

Grabowiec

Społeczny

8

Tomasz Mołczan

Grabowiec

Społeczny/Mieszkaniec

9

Rafał Kodeniec

Grabowiec

Społeczny/Mieszkaniec

10

Stowarzyszenie Zielony Zurawlów

Grabowiec

Społeczny/Mieszkaniec

11

Gmina Łabunie

Łabunie

Publiczny

12

PHU Auto – Gaz Jan Branecki

Łabunie

Gospodarczy

13

FHUP Rolkap Andrzej Kapera

Łabunie

Gospodarczy

14

AKROL Adam Kniaź

Łabunie

Gospodarczy

15

BUD – SŁAW Sławomir Umylański

Łabunie

Gospodarczy

16

Koło Gospodyń Wiejskich w Barchaczowie

Łabunie

Społeczny

17

Koło Gospodyń Wiejskich w Mocówce

Łabunie

Społeczny

18

Janina Dziwura

Łabunie

Społeczny/Mieszkaniec

19

Danuta Bosiak

Łabunie

Społeczny/Mieszkaniec

20

Renata Skiba

Łabunie

Społeczny/Mieszkaniec

21

Anna Jastrzębska

Łabunie

Społeczny/Mieszkaniec

22

Agnieszka Piela

Łabunie

Społeczny/Mieszkaniec

23

Gmina Komarów -Osada

Komarów-Osada

Publiczny

24

Samorządowy Ośrodek Kultury w Komarowie-Osadzie

Komarów-Osada

Publiczny

25

PHU DREAMS Zdzisława Cyc

Komarów-Osada

Gospodarczy

26

Ochotnicza Straż Pożarna w Komarowie-Osadzie

Komarów-Osada

Społeczny

27

Stowarzyszenie „W dobrej wierze” w Wolicy Brzozowej

Komarów-Osada

Społeczny

28

Stowarzyszenie Aktywni w Kulturze w Komarowie-Osadzie

Komarów-Osada

Społeczny

29

Joanna Janczak

Komarów-Osada

Społeczny/Mieszkaniec

30

Wiesława Sieńkowska

Komarów-Osada

Społeczny/Mieszkaniec

31

Ryszard Mazur

Komarów-Osada

Społeczny/Mieszkaniec

32

Piotr Cyc

Komarów-Osada

Społeczny/Mieszkaniec

33

Stanisław Siek

Komarów-Osada

Społeczny/Mieszkaniec

34

Teresa Ulanowska

Komarów-Osada

Społeczny/Mieszkaniec

35

Agnieszka Wszoła

Komarów-Osada

Społeczny/Mieszkaniec

36

Gmina Miączyn

Miączyn

Publiczny

37

Mechanika Pojazdowa Paweł Kaczoruk

Miączyn

Gospodarczy

38

Spółdzielnia Kółek Rolniczych

Miączyn

Gospodarczy

39

Koło Gospodyń Wiejskich Horyszów

Miączyn

Społeczny

40

Kapica Stanisław

Miączyn

Społeczny/Mieszkaniec

41

Justyna Rubacha

Miączyn

Społeczny/Mieszkaniec

42

Anna Król

Miączyn

Społeczny/Mieszkaniec

43

Gmina Nielisz

Nielisz

Publiczny

44

Stowarzyszenie Kwaterodawców Gminy Nielisz

Nielisz

Społeczny

45

Marynia

Nielisz

Gospodarczy

46

Anna Głąb

Nielisz

Społeczny/Mieszkaniec

47

Apteka Urtica mgr farm Bogumił Siemczyk

Nielisz

Gospodarczy

48

Adam Niemiec

Nielisz

Społeczny/Mieszkaniec

49

Gmina Sitno

Sitno

Publiczny

50

Andrzej Szatała

Sitno

Gospodarczy

51

Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Gminy Sitno i Okolic C.L.

Sitno

Społeczny

52

Anna Nogas

Sitno

Społeczny/Mieszkaniec

53

Piotr Harczuk

Sitno

Społeczny/Mieszkaniec

54

Dominika Witkowska

Sitno

Społeczny/Mieszkaniec

55

Magdalena Karska

Sitno

Społeczny/Mieszkaniec

56

Piotr Pyś

Sitno

Społeczny/Mieszkaniec

57

Gmina Skierbieszów

Skierbieszów

Publiczny

58

Gminny Ośrodek Kultury w Skierbieszowie

Skierbieszów

Publiczny

59

Gminna Biblioteka Publiczna w Skierbieszowie

Skierbieszów

Publiczny

60

Fundacja Świętego Kiliana w Skierbieszowie

Skierbieszów

Społeczny

61

Leszek Siwiec

Skierbieszów

Gospodarczy

62

Ewa Dziama - Kloc

Skierbieszów

Społeczny/Mieszkaniec

63

Iwona Baran

Skierbieszów

Społeczny/Mieszkaniec

64

Sławomir Kugiel

Skierbieszów

Społeczny/Mieszkaniec

65

Krzysztof Paszko

Skierbieszów

Społeczny/Mieszkaniec

66

Gmina Sułów

Sułów

Publiczny

67

Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości Deszkowice Drugie „Więź pokoleń”

Sułów

Społeczny

68

FH HELENA Braszko Helena

Sułów

Gospodarczy

69

PHU Usługi Leśne Pańczyk Michał

Sułów

Gospodarczy

70

Mariusz Poźniak

Sułów

Gospodarczy

71

Katarzyna Poźniak

Sułów

Sułów

72

Małgorzata Chmielewska

Sułów

Sułów

73

Gmina Stary Zamość

Stary Zamość

Publiczny

74

Gminny Ośrodek Kultury w Starym Zamościu

Stary Zamość

Publiczny

75

ZPH GRANEX s.c. Krzysztof i Andrzej Goch

Stary Zamość

Gospodarczy

76

Ochotnicza Straż Pożarna w Wierzbie

Stary Zamość

Społeczny

77

Koło Gospodyń Wiejskich w Chomęciskach Małych

Stary Zamość

Społeczny

78

Gminna Biblioteka Publiczna w Starym Zamościu

Stary Zamość

Publiczny

79

Maria Wójcik

Stary Zamość

Społeczny/Mieszkaniec

80

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego

Zamość

Społeczny

dzielnicowy2

Dzielnicowy

bliżej

nas

mapa zagrozen

Mapa

Zagrożeń

Bezpieczeństwa

ASZZ

„Akademia smaku

ziemi zamojskiej"

ASZW

„Akademia smaku

ziemi włodawskiej"

ASZZ

„Akademia smaku

ziemi łukowskiej"

800px Flag of Europe.svg

EUROPA
Portal Unii Europejskiej

prow mini

PROW

minrolMinisterstwo Rolnictwa

i Rozwoju Wsi

KSOWKrajowa Sieć

Obszarów Wiejskich

ARiMR

Agencja Restrukturyzacji

i Modernizacji Rolnictwa