LGD Ziemia Zamojska

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Utworzono: wtorek, 30, styczeń 2018 20:39

Informujemy że w dniu 06.02.2018 r. o godzinie 10.30 w Centrum Kultury w Sitnie (Sitno 72) odbędzie się Walne Zebranie Członków.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania

 2. Przyjęcie porządku zebrania

 3. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta

 4. Stwierdzenie quorum

 5. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2017

 6. Sprawozdanie z działalności Rady za rok 2017

 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2017

 8. Podjęcie uchwał w sprawie:

 •   Zatwierdzenia sprawozdania, bilansu oraz rachunku wyników Stowarzyszenia LGD Ziemia Zamojska za rok 2017,
 •   udzielenia absolutorium dla Zarządu za rok 2017
 •  aktualizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Ziemia Zamojska na lata 2015-2023.
 •   zmiany Regulaminu Rady
 •   Zmiany Procedury oceny i wyboru operacji w ramach LSR
 1. Sprawy bieżące

 2. Zamkniecie Zebrania.

Informacja o posiedzeniu Rady

Utworzono: wtorek, 30, styczeń 2018 20:37

W dniu 31 stycznia 2018 o godzinie 9.00 odbędzie się posiedzenie członków Rady, na którym będą oceniane wnioski złożone w zakończonych naborach.

 

Ankieta monitorująca grant

Utworzono: wtorek, 23, styczeń 2018 19:10

W zakładce pliki do pobrania została umieszczona ankieta monitorująca realizacji grantu.

 

Wniosek o rozliczenie i sprawozdanie z realizacji grantu

Utworzono: wtorek, 23, styczeń 2018 19:10

W zakładce pliki do pobrania został umieszczony wniosek o rozliczenie grantu oraz sprawozdanie z realizacji grantu.

 

Konsultacje zmian w planie działania oraz taleli wskaźników

Utworzono: wtorek, 16, styczeń 2018 21:22

Zarząd Stowarzyszenia LGD "Ziemia Zamojska" informuje o rozpoczęciu konsultacji zmian w planie działania oraz tabeli wskaźników. Ewentualne uwagi do planowanych zmian należy składać na Formularzu zgłaszania uwag do 22 stycznia 2018 roku drogą elektroniczną na adres mailowy biuro@lgdziemiazamojska.pl, osobiście lub pocztą na adres Biura LGD Kornelówka 41, 22-424 Sitno. Proponowane zmiany zostały wyszczególnione kolorem czerwonym.

 

Tabele wskaźników

Wykaz proponowanych zmian w Planie działania oraz w Tabeli wskaźników

Plan działania

Formularz zgłaszania uwag

 

Zakończenie naboru wniosków

Utworzono: poniedziałek, 15, styczeń 2018 21:04

Informujemy, że w ramach naborów wniosków o przyznanie pomocy w dniach od 27.12.2017 r. do 11.01.2018 r. wpłynęła następująca liczba wniosków z poniższych zakresów:

- z zakresu Wsparcie podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej na obszarach wiejskich – Wsparcie podejmowania działalności gospodarczej (nr 1/2018): 7 wniosków,

- z zakresu Promocja lokalnego dziedzictwa i zasobów lokalnych (nr 3/2018): 1 wniosek,

- z zakresu Promocja lokalnego dziedzictwa i zasobów lokalnych nr (4/2018): 1 wniosek,

- z zakresu Konserwacja i rewitalizacja obiektów o szczególnym znaczeniu historycznym, przyrodniczym lub kulturowym dla obszaru LGD (nr 5/2018): 2 wnioski

- z zakresu Zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez tworzenie i doposażenie muzeów lub obiektów pełniących ich funkcje (nr 6/2018): 1 wniosek

- z zakresu Budowa, przebudowa lub wyposażenie obiektów, terenów i przestrzeni w celu odtworzenia lub nadania funkcji kulturalnych, społecznych i gospodarczych (nr 7/2018): 1 wniosek

ASZZ

„Akademia smaku

ziemi zamojskiej"

ASZW

„Akademia smaku

ziemi włodawskiej"

ASZZ

„Akademia smaku

ziemi łukowskiej"

800px Flag of Europe.svg

EUROPA
Portal Unii Europejskiej

prow mini

PROW

minrolMinisterstwo Rolnictwa

i Rozwoju Wsi

KSOWKrajowa Sieć

Obszarów Wiejskich

ARiMR

Agencja Restrukturyzacji

i Modernizacji Rolnictwa