LGD Ziemia Zamojska

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Utworzono: wtorek, 30, styczeń 2018 20:39

Informujemy że w dniu 06.02.2018 r. o godzinie 10.30 w Centrum Kultury w Sitnie (Sitno 72) odbędzie się Walne Zebranie Członków.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania

 2. Przyjęcie porządku zebrania

 3. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta

 4. Stwierdzenie quorum

 5. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2017

 6. Sprawozdanie z działalności Rady za rok 2017

 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2017

 8. Podjęcie uchwał w sprawie:

 •   Zatwierdzenia sprawozdania, bilansu oraz rachunku wyników Stowarzyszenia LGD Ziemia Zamojska za rok 2017,
 •   udzielenia absolutorium dla Zarządu za rok 2017
 •  aktualizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Ziemia Zamojska na lata 2015-2023.
 •   zmiany Regulaminu Rady
 •   Zmiany Procedury oceny i wyboru operacji w ramach LSR
 1. Sprawy bieżące

 2. Zamkniecie Zebrania.

Informacja o posiedzeniu Rady

Utworzono: wtorek, 30, styczeń 2018 20:37

W dniu 31 stycznia 2018 o godzinie 9.00 odbędzie się posiedzenie członków Rady, na którym będą oceniane wnioski złożone w zakończonych naborach.

 

Ankieta monitorująca grant

Utworzono: wtorek, 23, styczeń 2018 19:10

W zakładce pliki do pobrania została umieszczona ankieta monitorująca realizacji grantu.

 

Wniosek o rozliczenie i sprawozdanie z realizacji grantu

Utworzono: wtorek, 23, styczeń 2018 19:10

W zakładce pliki do pobrania został umieszczony wniosek o rozliczenie grantu oraz sprawozdanie z realizacji grantu.

 

Konsultacje zmian w planie działania oraz taleli wskaźników

Utworzono: wtorek, 16, styczeń 2018 21:22

Zarząd Stowarzyszenia LGD "Ziemia Zamojska" informuje o rozpoczęciu konsultacji zmian w planie działania oraz tabeli wskaźników. Ewentualne uwagi do planowanych zmian należy składać na Formularzu zgłaszania uwag do 22 stycznia 2018 roku drogą elektroniczną na adres mailowy biuro@lgdziemiazamojska.pl, osobiście lub pocztą na adres Biura LGD Kornelówka 41, 22-424 Sitno. Proponowane zmiany zostały wyszczególnione kolorem czerwonym.

 

Tabele wskaźników

Wykaz proponowanych zmian w Planie działania oraz w Tabeli wskaźników

Plan działania

Formularz zgłaszania uwag

 

Zakończenie naboru wniosków

Utworzono: poniedziałek, 15, styczeń 2018 21:04

Informujemy, że w ramach naborów wniosków o przyznanie pomocy w dniach od 27.12.2017 r. do 11.01.2018 r. wpłynęła następująca liczba wniosków z poniższych zakresów:

- z zakresu Wsparcie podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej na obszarach wiejskich – Wsparcie podejmowania działalności gospodarczej (nr 1/2018): 7 wniosków,

- z zakresu Promocja lokalnego dziedzictwa i zasobów lokalnych (nr 3/2018): 1 wniosek,

- z zakresu Promocja lokalnego dziedzictwa i zasobów lokalnych nr (4/2018): 1 wniosek,

- z zakresu Konserwacja i rewitalizacja obiektów o szczególnym znaczeniu historycznym, przyrodniczym lub kulturowym dla obszaru LGD (nr 5/2018): 2 wnioski

- z zakresu Zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez tworzenie i doposażenie muzeów lub obiektów pełniących ich funkcje (nr 6/2018): 1 wniosek

- z zakresu Budowa, przebudowa lub wyposażenie obiektów, terenów i przestrzeni w celu odtworzenia lub nadania funkcji kulturalnych, społecznych i gospodarczych (nr 7/2018): 1 wniosek

dzielnicowy2

Dzielnicowy

bliżej

nas

mapa zagrozen

Mapa

Zagrożeń

Bezpieczeństwa

ASZZ

„Akademia smaku

ziemi zamojskiej"

ASZW

„Akademia smaku

ziemi włodawskiej"

ASZZ

„Akademia smaku

ziemi łukowskiej"

800px Flag of Europe.svg

EUROPA
Portal Unii Europejskiej

prow mini

PROW

minrolMinisterstwo Rolnictwa

i Rozwoju Wsi

KSOWKrajowa Sieć

Obszarów Wiejskich

ARiMR

Agencja Restrukturyzacji

i Modernizacji Rolnictwa