LGD Ziemia Zamojska

Spotkanie konsultacyjne w Starym Zamościu

Utworzono: niedziela, 16, sierpień 2015 14:37

Drugi dzień konsultacji społecznych, dotyczących opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020, za nami. W trakcie spotkania przeprowadzono analizę SWOT w obszarze zasobów materialnych, kulturowych, historycznych i społecznych. Spotkanie odbyło się w Urzędzie gminy w Starym Zamościu.

 

dsvdsv   dgfgg   dsds4

cssss   vdfv  

Spotkanie konsultacyjne w Komarowie

Utworzono: niedziela, 16, sierpień 2015 14:34

W dniu 11 sierpnia 2015 roku odbyło się kolejne spotkanie konsultacyjne dotyczące Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 - 2020. Spotkanie odbyło się w Samorządowym Ośrodku Kultury w Komarowie - Osadzie. W konsultacjach wzięli udział przedstawiciele instytucji publicznych z obszaru LGD Ziemia Zamojska - gminnych ośrodków pomocy społecznej, ośrodków kultury z obszaru, bibliotek, policji. W trakcie spotkania przeprowadzono analizę SWOT w obszarze działalności instytucji publicznych oraz bezpieczeństwa publicznego.

        

     

Spotkanie konsultacyjne w Sułowie

Utworzono: niedziela, 16, sierpień 2015 14:33

W dniu 6 sierpnia 2015 roku rozpoczęliśmy cykl spotkań konsultacyjnych dotyczących Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020. Pierwsze spotkanie odbyło się w świetlicy wiejskiej w Sułowie. W konsultacjach wzięli udział przedstawiciele Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej z obszaru LGD Ziemia Zamojska. W trakcie spotkania przeprowadzono analizę SWOT w obszarze problematyki społecznej. Zostały również wyłonione grupy defaworyzowane na naszym obszarze, które należy objąć wsparciem w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 - 2015.

    

     

Harmonogram spotkań konsultacyjnych

Utworzono: niedziela, 16, sierpień 2015 14:32

Ankieta dla przedsiębiorców

Utworzono: niedziela, 16, sierpień 2015 14:30

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Zamojska” opracowuje Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2014-2020, która będzie wdrażana na terenie następujących Gmin: Grabowiec, Komarów - Osada, Łabunie, Miączyn, Nielisz, Sitno, Skierbieszów, Stary Zamość oraz Sułów.

Z uwagi na fakt, że w nowej strategii zdecydowana większość środków przeznaczona będzie na rozwój przedsiębiorczości oraz tworzenie nowych miejsc pracy, koniecznym jest przeprowadzenie analizy obecnej sytuacji w tym zakresie.
Poniższa ankieta pozwoli zdiagnozować potrzeby lokalnych przedsiębiorców oraz zaplanować zapisy Lokalnej Strategii Rozwoju tak, aby ogłaszane w najbliższych latach nabory wniosków, pozwoliły na przekazanie pomocy finansowej jak największej liczbie firm działających w naszym regionie.

Ankieta jest anonimowa i prosimy o jej wypełnienie.

Ankieta>>

Ankieta dla osób, które są zainteresowane założeniem działalności gospodarczej

Utworzono: niedziela, 16, sierpień 2015 14:30

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Zamojska” opracowuje Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2014-2020, która będzie wdrażana na terenie następujących Gmin: Grabowiec, Komarów - Osada, Łabunie, Miączyn, Nielisz, Sitno, Skierbieszów, Stary Zamość oraz Sułów.

Z uwagi na fakt, że w nowej strategii zdecydowana większość środków przeznaczona będzie na rozwój przedsiębiorczości oraz tworzenie nowych miejsc pracy, chcielibyśmy dowiedzieć się czy na naszym obszarze są osoby zainteresowane założeniem działalności gospodarczej.

Ankieta>>

dzielnicowy2

Dzielnicowy

bliżej

nas

mapa zagrozen

Mapa

Zagrożeń

Bezpieczeństwa

ASZZ

„Akademia smaku

ziemi zamojskiej"

ASZW

„Akademia smaku

ziemi włodawskiej"

ASZZ

„Akademia smaku

ziemi łukowskiej"

800px Flag of Europe.svg

EUROPA
Portal Unii Europejskiej

prow mini

PROW

minrolMinisterstwo Rolnictwa

i Rozwoju Wsi

KSOWKrajowa Sieć

Obszarów Wiejskich

ARiMR

Agencja Restrukturyzacji

i Modernizacji Rolnictwa