LGD Ziemia Zamojska

Aktualności

Szkolenie dla Lokalnych Liderów

Utworzono: środa, 13, wrzesień 2017 20:18

W dniach 5-6 października br. Stowarzyszenie LGD Ziemia Zamojska organizuje szkolenie skierowane do lokalnych liderów pt. „Ja jako Lider – Liderzy Ziemi Zamojskiej”.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy lokalnych liderów tj. aktywnych członków organizacji pozarządowych, osoby pełniące funkcje decyzyjne w stowarzyszeniach z naszego obszaru, sołtysów, członkinie Kół Gospodyń Wiejskich i wszystkich, którzy działają na rzecz swoich małych lokalnych społeczności.

Celem szkolenia będzie rozwijanie umiejętności pełnienia ról liderskich, rozwijanie umiejętności osobistych i interpersonalnych niezbędnych w pracy z ludźmi, kształcenie postawy otwartej na współpracę, zwiększanie samoświadomości i inspiracja do dalszego rozwoju własnych zasobów. W trakcie szkolenia uczestnicy – liderzy z obszaru LGD Ziemia Zamojska wezmą udział w ćwiczeniach indywidualnych, zespołowych i grupowych.

Szkolenie odbędzie się w Hotelu Przepióreczka w Nałęczowie.

By wziąć udział w szkoleniu należy wypełnić oraz dostarczyć formularz zgłoszeniowy do biura Stowarzyszenia LGD Ziemia Zamojska, Kornelówka 41 w terminie do 22 września br.

Liczba miejsc jest ograniczona. W razie pytań zapraszamy do kontaktu pod nr tel. 84 307 22 07.

 

Formularz zgłoszeniowy

 

Kategoria: