LGD Ziemia Zamojska

Aktualności

Zapraszamy na warsztaty kulinarne

Utworzono: wtorek, 12, wrzesień 2017 20:30

  

  logo unia                                           logo lgd                                            logo leader   logo prow

 

W związku z realizacją projektu współpracy pt. „Akademia smaku ziemi zamojskiej, włodawskiej i łukowskiej” w ramach poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW 2014-2020 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia zaprasza na bezpłatne warsztaty kulinarne.

 

Warsztaty są skierowane do mieszkańców obszaru LGD Ziemia Zamojska, a w szczególności do osób reprezentujących organizacje społeczne (KGW, organizacje pozarządowe) z obszaru działania Stowarzyszenia LGD tj. następujących gmin: Grabowiec, Komarów-Osada, Łabunie, Miączyn, Nielisz, Sitno, Skierbieszów, Stary Zamość, Sułów.

 

Podczas każdego warsztatu uczestnicy przygotują 5 potraw z zakresu kuchni tradycyjnej. Warsztaty zakończą się wspólną degustacją przygotowanych dań. Dodatkowo w terminie późniejszym uczestnicy reprezentujący organizacje społeczne będą mieli możliwość wzięcia udziału w konkursie kulinarnym na najsmaczniejszą potrawę projektu współpracy. W konkursie wezmą udział uczestnicy warsztatów z obszaru partnerskich LGD realizujących projekt współpracy.

 

Terminy i miejsca poszczególnych warsztatów:

  • 25 września – Gminny Ośrodek Kultury w Skierbieszowie

 

  • 26 września – Gminny Ośrodek Kultury w Nieliszu

 

  • 27 września – Centrum Kultury z Biblioteką w Sitnie

 

Każde warsztaty rozpoczną się o godz. 9.00. Czas trwania: 4- 6 godz.

Liczba uczestników w każdej grupie – 15 osób.

 

Uwaga – osoby biorące udział w warsztatach zobowiązane będą do podpisania listy obecności, co będzie się wiązało z jednoczesnym wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz udostępnienie wizerunku w celach promocyjnych.

 

W sytuacji rezygnacji z warsztatów – rezygnujący ma obowiązek poinformowania o tym Organizatora najpóźniej 2 dni przed terminem rozpoczęcia warsztatów.

 

Zapisy przyjmujemy telefonicznie pod nr tel. 84 307 22 07. W związku z ograniczoną liczbą miejsc o zakwalifikowaniu będzie decydować kolejność zgłoszeń.

 

Zapraszamy

 

Kategoria: