LGD Ziemia Zamojska

Aktualności

Zapraszamy na warsztaty rękodzieła

Utworzono: wtorek, 12, wrzesień 2017 20:07

  

  logo unia                                           logo lgd                                            logo leader   logo prow

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Zamojska zaprasza na bezpłatne warsztaty z rękodzieła. Warsztaty są skierowane do mieszkańców obszaru działania Stowarzyszenia LGD tj. następujących gmin: Grabowiec, Komarów-Osada, Łabunie, Miączyn, Nielisz, Sitno, Skierbieszów, Stary Zamość, Sułów.

 

Tematyka warsztatów: obrazy Mix media, Anioły z powertexu, Szkatułki mix media.

Terminy, miejsce oraz tematyka poszczególnych warsztatów:

 

  • 18 września – Świetlica Wiejska w Sułowie – obrazy mix media

 

  • 19 września – Świetlica Wiejska w Miączynie – anioły z powertexu

 

  • 20 września – Gminny Ośrodek Kultury w Skierbieszowie – szkatułki mix media

 

  • 10 października – Gminny Ośrodek Kultury w Grabowcu – obrazy mix media

 

  • 11 października – Gminny Ośrodek Kultury w Starym Zamościu – anioły z powertexu

 

  • 12 października – Samorządowy Ośrodek Kultury w Komarowie-Osadzie – szkatułki mix media,

 

  • 16 października - Izba Muzealna w Barchaczowie – obrazy mix media

 

  • 17 października – Centrum Kultury z BIblioteką w Sitnie – anioły z powertexu

 

  • 18 października – Gminny Ośrodek Kultury w Nieliszu – szkatułki mix media

 

Każde warsztaty rozpoczną się o godz. 9.00. Czas trwania: 4- 6 godz.

Liczba uczestników w każdej grupie – 12 osób.

 

Organizator zapewnia profesjonalnego instruktora oraz wszystkie niezbędne materiały do wykonania zaplanowanych prac. Prace po zakończonych warsztatach pozostają własnością uczestników.

 

Uwaga – osoby biorące udział w warsztatach zobowiązane będą do podpisania listy obecności, co będzie się wiązało z jednoczesnym wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz udostępnienie wizerunku w celach promocyjnych.

 

W sytuacji rezygnacji z warsztatów – rezygnujący ma obowiązek poinformowania o tym Organizatora najpóźniej 2 dni przed terminem rozpoczęcia warsztatów.

 

Zapisy przyjmujemy telefonicznie pod nr tel. 84 307 22 07. W związku z ograniczoną liczbą miejsc o zakwalifikowaniu będzie decydować kolejność zgłoszeń.

 

Zapraszamy

 

Kategoria: