LGD Ziemia Zamojska

Aktualności

Dodatkowe środki w budżecie LSR

Utworzono: poniedziałek, 02 marzec 2020 20:51

Miło nam poinformować, że Lokalna Grupa Działania Ziemia Zamojska po raz drugi mogła podwyższyć kwotę budżetu Lokalnej Strategii Rozwoju dla Ziemi Zamojskiej, tym razem o 730 000 zł. Jest to nagroda za prawidłowe i efektywne wdrażanie LSR, otrzymały ją te Lokalne Grupy Działania, które według stanu na dzień 31 sierpnia 2019 r., osiągnęły poziom co najmniej 65% wartości zawartych umów o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2.

W dniu 20 lutego 2020 został podpisany aneks do umowy między instytucja wdrażającą – Urzędem Marszałkowskim w Lublinie a Stowarzyszeniem LGD Ziemia  Zamojska w wyniku którego, budżet na wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju dla Ziemi Zamojskiej wynosi

8 060 000 zł.

Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi co najmniej 50% tych  zwiększonych środków finansowych musimy przeznaczyć na operacje dotyczące rozwoju przedsiębiorczości.

Nabór wniosków na podjęcie działalności gospodarczej

Utworzono: wtorek, 25 luty 2020 20:05

W II kwartale br. będzie możliwość skorzystania z dofinansowania na utworzenie nowego przedsiębiorstwa. Planowany jest nabór wniosków w zakresie podejmowania działalności gospodarczej. Mieszkańców naszego obszaru zainteresowanych założeniem własnej firmy zapraszamy do skorzystania z bezpłatnego doradztwa świadczonego przez Biuro LGD Ziemia Zamojska.

Relacja z Walnego Zebrania Członków

Utworzono: niedziela, 02 luty 2020 20:14

30 stycznia 2020 r., w Centrum Kultury w Sitnie odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Zamojska”. W Zebraniu uczestniczyło 44 członków zwyczajnych na 67 wszystkich uprawnionych do głosowania.

Podjęto uchwały w sprawie:

  • zatwierdzenia sprawozdania, bilansu oraz rachunku wyników Stowarzyszenia LGD Ziemia Zamojska za rok 2019,
  • udzielenia absolutorium dla Zarządu za rok 2019
  • zmiany w lokalnych kryteriach wyboru operacji realizowanych w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność
  • aktualizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Ziemia zamojska na lata 2015-2023.
  • aktualizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Ziemia Zamojska na lata 2015-2023.
  • wyboru członków Zarządu
  • wyboru członków Rady
  • wyboru członków Komisji Rewizyjnej

W wyniku wyboru nowych władz Stowarzyszenia w skład Zarządu wchodzą: Dominika Witkowska, Piotr Pyś, Joanna Lalik, Andrzej Goch, Andrzej Kapera, Justyna Rubacha, Stanisław Jędrusina, Marta Radzik oraz Rafał Kodeniec. Natomiast w skład Komisji Rewizyjnej wchodzą: Magdalena Sienkiewicz – Karwacka, Adam Niemiec, Elżbieta Kuźma, Józef Pawliszak. W skład Rady Stowarzyszenia zostali wybrani: Teresa Twardziszewska, Elżbieta Czarny, Zdzisława Cyc, Danuta Bosiak, Wojciech Gardyga, Mariusz Poźniak, Tomasz Nowaczewski, Krzysztof Paszko oraz Ryszard Borowski.

 

Warsztat refleksyjny

Utworzono: środa, 22 styczeń 2020 21:15

17 stycznia, odbył się kolejny Warsztat refleksyjny, w którym wzięli udział członkowie Zarządu, Rady, dyrektorzy GOk-ów, członkowie Stowarzyszenia oraz pracownicy biura LGD.

Lokalna Grupa Działania zobowiązana jest do stałego monitorowania i ewaluowania stanu wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność. Inaczej mówiąc, prowadzimy ciągłe badanie i analizowanie tego, jak wdrażane są środki unijne na rozwój obszarów wiejskich za naszym pośrednictwem, czy osiągamy zaplanowane cele, czy docieramy z informacją do mieszkańców obszaru, a także czy realizowana przez nas Strategia wymaga aktualizacji i dostosowania do zmieniających się warunków społeczno – gospodarczych. Jednym z narzędzi, dzięki któremu dokonujemy ewaluacji wewnętrznej jest właśnie warsztat refleksyjny. Na spotkaniu, w gronie osób zaangażowanych w działalność LGD dyskutowaliśmy o przebiegu naborów i procedurach, lokalnych kryteriach wyboru, wybranych operacjach i tym jak zmieniają one lokalne społeczności, a także o działalności LGD i biura oraz organizowanych spotkaniach, szkoleniach i wydarzeniach aktywizujących.

83119940 2522617144516197 1536985116667019264 o

Projekt współpracy „Promocja i Turystyka”

Utworzono: poniedziałek, 03 luty 2020 21:01

W ubiegłym roku Stowarzyszenie LGD Ziemia Zamojska zakończyło realizacje projektu współpracy „Promocja i Turystyka” o akronimie PiT, realizowanego w ramach poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalna grupą działania. Celem projektu było podniesienie świadomości przyrodniczo-historyczno-kulturowej 10% mieszkańców obszaru partnerskich LGD poprzez komplementarne działania upowszechniające i promujące dziedzictwo kulturowe, przyrodnicze i historyczne obszarów do końca września 2019 r. W ramach projektu wykonano następujące zadania: wyjazd studyjny do partnera zagranicznego, wydanie albumu promującego obszar LGD Ziemia Zamojska, wydanie materiałów promocyjnych – długopisy, pióra, mapy (rysunkowa, topograficzna), kalendarze, walizki podróżne, torba juta, cukierki reklamowe.

20200203 135341 20200203 135426

Konsultacje zmian w planie działania oraz tabeli wskaźników

Utworzono: wtorek, 21 styczeń 2020 22:24

Zarząd Stowarzyszenia LGD "Ziemia Zamojska" informuje o rozpoczęciu konsultacji zmian w planie działania oraz tabeli wskaźników. Ewentualne uwagi do planowanych zmian należy składać na Formularzu zgłaszania uwag do 27 stycznia 2020 roku drogą elektroniczną na adres mailowy biuro@lgdziemiazamojska.pl, osobiście lub pocztą na adres Biura LGD Kornelówka 41, 22-424 Sitno. Proponowane zmiany zostały wyszczególnione kolorem czerwonym.

formularz zgłaszania uwag

Plan działania - konsultacje

tabela wskaźników konsultacje

wykaz proponowanych zmian

załącznik do lsr budżet - konsultacje

 

ASZZ

„Akademia smaku

ziemi zamojskiej"

ASZW

„Akademia smaku

ziemi włodawskiej"

ASZZ

„Akademia smaku

ziemi łukowskiej"

800px Flag of Europe.svg

EUROPA
Portal Unii Europejskiej

prow mini

PROW

minrolMinisterstwo Rolnictwa

i Rozwoju Wsi

KSOWKrajowa Sieć

Obszarów Wiejskich

ARiMR

Agencja Restrukturyzacji

i Modernizacji Rolnictwa