LGD Ziemia Zamojska

Aktualności

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Utworzono: wtorek, 28 maj 2019 22:36

W dniu 28 maja 2019 r., w Centrum Kultury w Sitnie odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Zamojska”. Głównymi tematami zebrania było podjęcie m.in. uchwał dotyczących:
• aktualizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Ziemia Zamojska na lata 2015-2023
• zmiany kryteriów wyboru operacji dla działania Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

61098549 2070768793034370 7203000303916941312 o 61127916 2070769279700988 1844373525155020800 o

Porządek obrad

Utworzono: poniedziałek, 20 maj 2019 19:19

1. Otwarcie zebrania

2. Stwierdzenie qorum

3. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta

4. Przyjęcie porządku zebrania

5. Przedstawienie projektów uchwał w sprawie:

  • aktualizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Ziemia Zamojska na lata 2015-2023.
  • Zmiany kryteriów wyboru operacji dla działania Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

6. Sprawy bieżące

7. Zamkniecie zebrania.

 

Leśne nowiny

Utworzono: czwartek, 16 maj 2019 21:28

PLAKAT LEŚNE NOWINY 2019 DOBRY

Dodatkowe środki finansowe dla LGD

Utworzono: środa, 08 maj 2019 22:16

Miło nam poinformować, że Lokalna Grupa Działania Ziemia Zamojska będzie mogła podwyższyć kwotę budżetu Lokalnej Strategii Rozwoju dla Ziemi Zamojskiej o niespełna  700 tys. zł. To jest nagroda za prawidłowe i efektywne wdrażanie LSR w latach 2016-2018. W tym okresie przeprowadzono 17 naborów wniosków o przyznanie pomocy, a wyłonieni w nich beneficjenci podpisali 45 umów na łączną kwotę 4 892 013,78 zł.

Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwiększone środki finansowe będą mogły być przeznaczone jedynie na operacje dotyczące rozwoju przedsiębiorczości na obszarze LGD Ziemia Zamojska.

Wprowadzenie zmian w budżecie Lokalnej Strategii Rozwoju będzie poprzedzone przeprowadzeniem konsultacji społecznych na obszarze LGD Ziemia Zamojska. Po otrzymaniu dodatkowych środków finansowych budżet LSR będzie wynosił 7 330 000 zł.

Posiedzenie Rady

Utworzono: czwartek, 16 maj 2019 21:59

Konsultacje zmian w planie działania, tabeli wskaźników oraz kryteriów wyboru

Utworzono: środa, 08 maj 2019 22:29

Zarząd Stowarzyszenia LGD "Ziemia Zamojska" informuje o rozpoczęciu konsultacji zmian w planie działania, tabeli wskaźników oraz kryteriów wyboru. Ewentualne uwagi do planowanych zmian należy składać na Formularzu zgłaszania uwag do 15 maja 2019 roku drogą elektroniczną na adres mailowy biuro@lgdziemiazamojska.pl, osobiście lub pocztą na adres Biura LGD Kornelówka 41, 22-424 Sitno. Proponowane zmiany zostały wyszczególnione kolorem czerwonym.

Formularz zgłaszania uwag

Kryteria konsultacje

Plan działania - konsultacje

Tabela wskaźników konsultacje

Wykaz proponowanych zmian

 

ASZZ

„Akademia smaku

ziemi zamojskiej"

ASZW

„Akademia smaku

ziemi włodawskiej"

ASZZ

„Akademia smaku

ziemi łukowskiej"

800px Flag of Europe.svg

EUROPA
Portal Unii Europejskiej

prow mini

PROW

minrolMinisterstwo Rolnictwa

i Rozwoju Wsi

KSOWKrajowa Sieć

Obszarów Wiejskich

ARiMR

Agencja Restrukturyzacji

i Modernizacji Rolnictwa