LGD Ziemia Zamojska

Aktualności

Dni Otwarte Funduszy Europejskich

Utworzono: niedziela, 16 sierpień 2015 13:58

Serdecznie zapraszamy do udziału w II edycji ogólnopolskiej akcji promocyjnej pn. „Dni Otwarte Funduszy Europejskich”, która odbędzie się w terminie od 7 do 10 maja 2015 r. Aby wziąć udział w II edycji akcji, wystarczy „otworzyć” swój projekt  dla mieszkańców regionu przynajmniej na jeden dzień w okresie od 7 do 10 maja 2015 r.
Więcej informacji można uzyskać na stronach internetowych: prow.lubelskie.pl
oraz www.dniotwarte.eu

KGW HORYSZÓW

Utworzono: niedziela, 16 sierpień 2015 13:54

W Horyszowie położonym w gminie Miączyn, w dniu 01 lutego br., odbyło się spotkanie mieszkańców tej miejscowości. Inicjatorkami spotkania były Panie: Bożena Siudak – Radna gminy, Justyna Rubacha oraz Iwona Telicka. Panie pełne zapału i werwy na swe pierwsze spotkanie, chcąc uczyć się od najlepszych, zaprosiły Panie z Barchaczowa - "Barchaczowskie dzwoneczki". Głównym celem spotkania była reaktywacja Koła Gospodyń Wiejskich w Horyszowie.

     

 

     

Konkurs grantowy w ramach projektu Mikrodotacje FIO Lubelskie Lokalnie

Utworzono: niedziela, 16 sierpień 2015 13:57

Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej ogłasza KONKURS GRANTOWY w ramach projektu "Mikrodotacje FIO Lubelskie Lokalnie" W ramach konkursu wspierane będą projekty obejmujące działania w dowolnej ze sfer pożytku publicznego oraz na rozwój młodych organizacji pozarządowych zarejestrowanych na terenie woj. lubelskiego.
O dotacje w łącznej kwocie 476.200 zł mogą ubiegać się organizacje i grupy nieformalne mające siedzibę na terenie woj. lubelskiego. Maksymalna kwota dofinansowania pojedyńczego projektu może wynieść 5.000 zł.
Program adresowany jest do:
- młodych organizacji pozarządowych,
- grup nieformalnych,
- grup samopomocowych.
TERMIN NABORU WNIOSKÓW O DOTACJĘ: od 1 lutego do 28 lutego 2015 r., do godziny 23:59.
Więcej informacji na stronie: www.lubelskielokalnie.lbl.pl

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD "Ziemia Zamojska"

Utworzono: niedziela, 16 sierpień 2015 13:55

W dniu 03.02.2015 roku w Kornelówce odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Ziemia Zamojska". Podczas obrad Walnego Zebrania Członków zostało zatwierdzone sprawozdanie, bilans oraz rachunek wyników Stowarzyszenia. Ponadto udzielono absolutorium dla Zarządu za działalność w 2014 roku. Ponadto wybrano nowego Sekretarza Zarządu, został nim Pan Stanisław Kapica, oraz wiceprezesa, którym został Pan Stanisław Sokal. W nowymi członkami Komisji Rewizyjnej zostali: Waldemar Greniuk oraz Elżbieta Kuźma. Wybrano również na członka Rady Panią Justynę Rubachę.

 

ASZZ

„Akademia smaku

ziemi zamojskiej"

ASZW

„Akademia smaku

ziemi włodawskiej"

ASZZ

„Akademia smaku

ziemi łukowskiej"

800px Flag of Europe.svg

EUROPA
Portal Unii Europejskiej

prow mini

PROW

minrolMinisterstwo Rolnictwa

i Rozwoju Wsi

KSOWKrajowa Sieć

Obszarów Wiejskich

ARiMR

Agencja Restrukturyzacji

i Modernizacji Rolnictwa