LGD Ziemia Zamojska

Aktualności

Aneks do umowy ramowej nr 00015-6933-UM0310001/15

Utworzono: poniedziałek, 24 czerwiec 2019 20:32

W dniu 17 czerwca br., został podpisany aneks do umowy ramowej. Zapisy we wspomnianej umowie zwiększają środki finansowe na realizację LSR o 680 000 tys. Kwota ta zasili budżet w celu szczegółowym 1.1 Wsparcie przedsiębiorczości i przeciwdziałanie bezrobociu na obszarze LSR. W tym celu szczegółowym realizowane są dwa przedsięwzięcia. Wsparcie podejmowania działalności gospodarczej na obszarach wiejskich oraz Wsparcie podmiotów tworzących nowe miejsca pracy. Po zwiększeniu kwoty budżetu, całkowita wysokość środków finansowych przeznaczonych na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR wynosi 7 330 000,00 zł.

Transfer wiedzy do praktyki w działaniach liderskich

Utworzono: poniedziałek, 24 czerwiec 2019 20:31

Dobra współpraca kluczem do sukcesu. Tak możemy powiedzieć o szkoleniu, które wspólnie, w dniach 17 - 19 czerwca br., zorganizowały trzy lokalne grupy działania z województwa lubelskiego - Promenada S12, Dolina Giełczwi oraz Ziemia Zamojska. Oprócz zagadnień merytorycznych, które dotyczyły komunikacji w społeczności lokalnej, uczestnicy szkolenia mieli możliwość, na bazie dobrych praktyk, poznania wybranych produktów turystycznych województwa świętokrzyskiego. W szkoleniu udział wzięli członkowie zarządu, rad, pracownicy biur oraz lokalni liderzy.

Fotoleracja z tego wydarzenia znajduję się na FB LGD Ziemia Zamojska.

Warsztaty ANIOŁ - OBRAZ NA DESCE

Utworzono: czwartek, 30 maj 2019 20:02

Publikacja1

OBRAZ-ANIOŁ POWERTEX

Utworzono: czwartek, 30 maj 2019 19:59

aniol

Lato z tradycją i folklorem

Utworzono: czwartek, 30 maj 2019 20:07

W związku z otrzymaniem dofinansowania z Powiatu Zamojskiego na realizację zadania publicznego pt. „Lato z tradycją i folklorem” przystępujemy do realizacji projektu skierowanego mieszkańców obszaru LGD Ziemia Zamojska, tj. gmin: Grabowiec, Komarów-Osada, Łabunie, Miączyn, Nielisz, Skierbieszów, Sitno, Stary Zamość i Sułów. Projekt będzie polegał na zorganizowaniu i przeprowadzeniu cyklu warsztatów rękodzielniczych, promujących lokalną tradycję i folklor oraz wzrost wiedzy w tym zakresie.

Celem projektu jest zwiększenie edukacji znajomości lokalnej tradycji i folkloru oraz dalszą ich kontynuację poprzez udział 75 osób z obszaru LGD Ziemia Zamojska w warsztatach rękodzielniczych.

Tematyka warsztatów: makrama, obraz – anioł z powertexu oraz obraz – anioł na desce.

Warsztaty odbędą się w dniach:

25.06.2019 r. godz. 8.00 – Świetlica wiejska w Sułowcu – warsztaty rękodzieła Makrama

25.06.2019 r. godz. 12.000 – Gminny Ośrodek Kultury w Nieliszu – warsztaty rękodzieła Obraz - anioł powertex

26.06.2019 r. godz. 8.00 – Samorządowy Ośrodek Kultury w Komarowie-Osadzie – warsztaty rękodzieła Obraz - anioł powertex

26.06.2019 r. godz. 12.30 – Gminny Ośrodek Kultury w Grabowcu - warsztaty rękodzieła Makrama

02.07.2019 r. godz. 9.00 – Szkoła Podstawowa w Kornelówce - warsztaty rękodzieła Anioł – obraz na desce

Każda grupa warsztatowa liczyć będzie maksymalnie 15 osób, którą stanowić będą wyłącznie mieszkańcy obszaru LGD Ziemia Zamojska. W przypadku dużego zainteresowania decydować będzie kolejność zgłoszeń oraz utworzona zostanie lista rezerwowa. Wszelkie informacje o warsztatach udzielane są w Biurze LGD „Ziemia Zamojska” pod numerem telefonu: 84 307 22 07. Rekrutację na warsztaty prowadzimy do 14.06.2019 r.

 

Serdecznie zapraszamy!!!

LO LGDLO

Projekt pn. „Lato z tradycją i folklorem” jest realizowany w ramach

wsparcia finansowego Powiatu Zamojskiego

 

Warsztaty MAKRAMA

Utworzono: czwartek, 30 maj 2019 20:00

plakat makrama

 

ASZZ

„Akademia smaku

ziemi zamojskiej"

ASZW

„Akademia smaku

ziemi włodawskiej"

ASZZ

„Akademia smaku

ziemi łukowskiej"

800px Flag of Europe.svg

EUROPA
Portal Unii Europejskiej

prow mini

PROW

minrolMinisterstwo Rolnictwa

i Rozwoju Wsi

KSOWKrajowa Sieć

Obszarów Wiejskich

ARiMR

Agencja Restrukturyzacji

i Modernizacji Rolnictwa