LGD Ziemia Zamojska

Aktualności

Projekt współpracy „Promocja i Turystyka”

Utworzono: poniedziałek, 03 luty 2020 21:01

W ubiegłym roku Stowarzyszenie LGD Ziemia Zamojska zakończyło realizacje projektu współpracy „Promocja i Turystyka” o akronimie PiT, realizowanego w ramach poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalna grupą działania. Celem projektu było podniesienie świadomości przyrodniczo-historyczno-kulturowej 10% mieszkańców obszaru partnerskich LGD poprzez komplementarne działania upowszechniające i promujące dziedzictwo kulturowe, przyrodnicze i historyczne obszarów do końca września 2019 r. W ramach projektu wykonano następujące zadania: wyjazd studyjny do partnera zagranicznego, wydanie albumu promującego obszar LGD Ziemia Zamojska, wydanie materiałów promocyjnych – długopisy, pióra, mapy (rysunkowa, topograficzna), kalendarze, walizki podróżne, torba juta, cukierki reklamowe.

20200203 135341 20200203 135426

Relacja z Walnego Zebrania Członków

Utworzono: niedziela, 02 luty 2020 20:14

30 stycznia 2020 r., w Centrum Kultury w Sitnie odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Zamojska”. W Zebraniu uczestniczyło 44 członków zwyczajnych na 67 wszystkich uprawnionych do głosowania.

Podjęto uchwały w sprawie:

 • zatwierdzenia sprawozdania, bilansu oraz rachunku wyników Stowarzyszenia LGD Ziemia Zamojska za rok 2019,
 • udzielenia absolutorium dla Zarządu za rok 2019
 • zmiany w lokalnych kryteriach wyboru operacji realizowanych w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność
 • aktualizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Ziemia zamojska na lata 2015-2023.
 • aktualizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Ziemia Zamojska na lata 2015-2023.
 • wyboru członków Zarządu
 • wyboru członków Rady
 • wyboru członków Komisji Rewizyjnej

W wyniku wyboru nowych władz Stowarzyszenia w skład Zarządu wchodzą: Dominika Witkowska, Piotr Pyś, Joanna Lalik, Andrzej Goch, Andrzej Kapera, Justyna Rubacha, Stanisław Jędrusina, Marta Radzik oraz Rafał Kodeniec. Natomiast w skład Komisji Rewizyjnej wchodzą: Magdalena Sienkiewicz – Karwacka, Adam Niemiec, Elżbieta Kuźma, Józef Pawliszak. W skład Rady Stowarzyszenia zostali wybrani: Teresa Twardziszewska, Elżbieta Czarny, Zdzisława Cyc, Danuta Bosiak, Wojciech Gardyga, Mariusz Poźniak, Tomasz Nowaczewski, Krzysztof Paszko oraz Ryszard Borowski.

 

Warsztat refleksyjny

Utworzono: środa, 22 styczeń 2020 21:15

17 stycznia, odbył się kolejny Warsztat refleksyjny, w którym wzięli udział członkowie Zarządu, Rady, dyrektorzy GOk-ów, członkowie Stowarzyszenia oraz pracownicy biura LGD.

Lokalna Grupa Działania zobowiązana jest do stałego monitorowania i ewaluowania stanu wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność. Inaczej mówiąc, prowadzimy ciągłe badanie i analizowanie tego, jak wdrażane są środki unijne na rozwój obszarów wiejskich za naszym pośrednictwem, czy osiągamy zaplanowane cele, czy docieramy z informacją do mieszkańców obszaru, a także czy realizowana przez nas Strategia wymaga aktualizacji i dostosowania do zmieniających się warunków społeczno – gospodarczych. Jednym z narzędzi, dzięki któremu dokonujemy ewaluacji wewnętrznej jest właśnie warsztat refleksyjny. Na spotkaniu, w gronie osób zaangażowanych w działalność LGD dyskutowaliśmy o przebiegu naborów i procedurach, lokalnych kryteriach wyboru, wybranych operacjach i tym jak zmieniają one lokalne społeczności, a także o działalności LGD i biura oraz organizowanych spotkaniach, szkoleniach i wydarzeniach aktywizujących.

83119940 2522617144516197 1536985116667019264 o

Informacja

Utworzono: poniedziałek, 23 grudzień 2019 21:13

Informujemy, iż w dniach 24 grudnia oraz 27 grudnia br. Biuro LGD Ziemia Zamojska będzie nieczynne.

Za utrudnienia przepraszamy

Konsultacje zmian w planie działania oraz tabeli wskaźników

Utworzono: wtorek, 21 styczeń 2020 22:24

Zarząd Stowarzyszenia LGD "Ziemia Zamojska" informuje o rozpoczęciu konsultacji zmian w planie działania oraz tabeli wskaźników. Ewentualne uwagi do planowanych zmian należy składać na Formularzu zgłaszania uwag do 27 stycznia 2020 roku drogą elektroniczną na adres mailowy biuro@lgdziemiazamojska.pl, osobiście lub pocztą na adres Biura LGD Kornelówka 41, 22-424 Sitno. Proponowane zmiany zostały wyszczególnione kolorem czerwonym.

formularz zgłaszania uwag

Plan działania - konsultacje

tabela wskaźników konsultacje

wykaz proponowanych zmian

załącznik do lsr budżet - konsultacje

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD Ziemia Zamojska

Utworzono: piątek, 17 styczeń 2020 17:32

 

Serdecznie zapraszamy na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Zamojska, które odbędzie się w dniu 30 stycznia 2020 r., o godz. 900 w Centrum Kultury z Biblioteką w Sitnie, Sitno 72.

Proponowany porządek Walnego Zebrania

1. Otwarcie zebrania

2.Stwierdzenie quorum

3.Przyjecie porządku Walnego Zebrania.

4.Wybór przewodniczącego i protokolanta.

5.Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia za rok 2019

6.Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady za rok 2019

7.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2019

8.Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. Zatwierdzenia sprawozdania, bilansu, rachunku wyników oraz informacji dodatkowej do rocznych sprawozdań finansowych Stowarzyszenia za rok 2019
 2. Udzielenie/nie udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi
 3. Wybór członków Zarządu
 4. Wybór członków Rady
 5. Wybór członków Komisji Rewizyjnej
 6. Zmiany Statutu Stowarzyszenia
 7. Zmiany w lokalnych kryteriach wyboru operacji realizowanych w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społecznośćh)Aktualizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Ziemia zamojska na lata 2015-2023.

9.Sprawy bieżące

10.Zamknięcie zebrania

Zarząd Stowarzyszenia

Lokalna Grupa Działania Ziemia Zamojska

 

ASZZ

„Akademia smaku

ziemi zamojskiej"

ASZW

„Akademia smaku

ziemi włodawskiej"

ASZZ

„Akademia smaku

ziemi łukowskiej"

800px Flag of Europe.svg

EUROPA
Portal Unii Europejskiej

prow mini

PROW

minrolMinisterstwo Rolnictwa

i Rozwoju Wsi

KSOWKrajowa Sieć

Obszarów Wiejskich

ARiMR

Agencja Restrukturyzacji

i Modernizacji Rolnictwa