LGD Ziemia Zamojska

Aktualności

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD Ziemia Zamojska

Utworzono: piątek, 17 styczeń 2020 17:32

 

Serdecznie zapraszamy na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Zamojska, które odbędzie się w dniu 30 stycznia 2020 r., o godz. 900 w Centrum Kultury z Biblioteką w Sitnie, Sitno 72.

Proponowany porządek Walnego Zebrania

1. Otwarcie zebrania

2.Stwierdzenie quorum

3.Przyjecie porządku Walnego Zebrania.

4.Wybór przewodniczącego i protokolanta.

5.Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia za rok 2019

6.Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady za rok 2019

7.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2019

8.Podjęcie uchwał w sprawie:

  1. Zatwierdzenia sprawozdania, bilansu, rachunku wyników oraz informacji dodatkowej do rocznych sprawozdań finansowych Stowarzyszenia za rok 2019
  2. Udzielenie/nie udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi
  3. Wybór członków Zarządu
  4. Wybór członków Rady
  5. Wybór członków Komisji Rewizyjnej
  6. Zmiany Statutu Stowarzyszenia
  7. Zmiany w lokalnych kryteriach wyboru operacji realizowanych w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społecznośćh)Aktualizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Ziemia zamojska na lata 2015-2023.

9.Sprawy bieżące

10.Zamknięcie zebrania

Zarząd Stowarzyszenia

Lokalna Grupa Działania Ziemia Zamojska

Informacja

Utworzono: poniedziałek, 23 grudzień 2019 21:13

Informujemy, iż w dniach 24 grudnia oraz 27 grudnia br. Biuro LGD Ziemia Zamojska będzie nieczynne.

Za utrudnienia przepraszamy

Spotkania w kulturze

Utworzono: wtorek, 26 listopad 2019 22:17

13 listopada w Centrum Kultury z Biblioteką w Sitnie odbyło się spotkanie, które miało na celu podsumowanie współpracy LGD Ziemia Zamojska z gminami objętymi działaniem Stowarzyszenia w sferze kultury w 2019 r. W ramach zebrania, w którym uczestniczyli dyrektorzy Gminnych Ośrodków Kultury i pracownicy odpowiedzialni za działania kulturalne w poszczególnych gminach partnerskich, nakreślono nowe kierunki współpracy. Spotkanie zainicjowane przez LGD Ziemię Zamojską w celu zacieśnienia wspólnych działań pomiędzy stowarzyszeniem i gminami członkowskimi zaowocowało nowymi pomysłami i inicjatywami, które w ramach swojej działalności LGD Ziemia Zamojska wesprze w 2020 r.

P1040395 P1040399 P1040401 P1040510

Informacja

Utworzono: czwartek, 21 listopad 2019 23:18

Informujemy, iż w dniu 25 listopada 2019r. w godziny 900 - 1200 Biuro LGD będzie nieczynne  .

 

Za utrudnienia przepraszamy

 

Wesołych Świąt

Utworzono: poniedziałek, 23 grudzień 2019 07:26

zyczenia

Warsztaty rękodzieła na obszarze Ziemi Zamojskiej

Utworzono: wtorek, 26 listopad 2019 22:01

W listopadzie 2019 r. Lokalna Grupa Działania Ziemia Zamojska zorganizowała szereg warsztatów rękodzieła artystycznego skierowanych do mieszkańców obszaru działania Stowarzyszenia. W ramach zrealizowanych działań przeprowadzono warsztaty o następującej tematyce: szkatułka vintage, kwiaty 3D (irysy), anioł w ramce. Dzięki warsztatom uczestniczki nabyły nowych umiejętności i wiedzy z zakresu wykonywania prac z użyciem różnego rodzaju profesjonalnych artykułów plastycznych. Zajęcia, które odbyły się w Miączynie, Sitnie i Skierbieszowie były także dobrą okazją do wymiany doświadczeń i integracji lokalnych mieszkańców.

Warsztaty zostały zrealizowane przez Stowarzyszenie LGD Ziemia Zamojska dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

P1040427 P1040443 P1040500 P1040520

P1040551 P1040584 P1040572 P1040625

 

ASZZ

„Akademia smaku

ziemi zamojskiej"

ASZW

„Akademia smaku

ziemi włodawskiej"

ASZZ

„Akademia smaku

ziemi łukowskiej"

800px Flag of Europe.svg

EUROPA
Portal Unii Europejskiej

prow mini

PROW

minrolMinisterstwo Rolnictwa

i Rozwoju Wsi

KSOWKrajowa Sieć

Obszarów Wiejskich

ARiMR

Agencja Restrukturyzacji

i Modernizacji Rolnictwa