LGD Ziemia Zamojska

Aktualności

Ważna informacja dla beneficjentów!!!

Utworzono: niedziela, 10 maj 2020 09:25


W poniższym linku znajduje się pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z odpowiedziami dotyczącymi ostatnich zagadnień wynikających ze stanu epidemii w Polsce, w tym zobowiązania m. in. do:
- zachowania terminu realizacji operacji,
- podlegania ubezpieczeniom społecznym, zarówno przy samozatrudnieniu, jak i przy zatrudnieniu pracowników w ramach 19.2,
- wykonywania działalności gospodarczej,
- osiągnięcia 30% zakładanego w biznesplanie ilościowego lub wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług,
- utrzymania liczby pracowników w ramach operacji,
- poniesienia kosztów kwalifikowalnych podlegających refundacji,
- zatrudnienia osób z grupy defaworyzowanej.

http://www.pslgd.pl/21,none,315,Pismo%20Ministra%20Rolnictwa%20i%20Rozwoju%20Wsi%20z%20dn.%2006.05.2020

Kategoria: