LGD Ziemia Zamojska

Aktualności

Projekt współpracy „Rozwój Aktywności Mieszkańców”

Utworzono: poniedziałek, 27 kwiecień 2020 21:54

W dniu 23 kwietnia 2020 roku została podpisana umowa na projekt współpracy pomiędzy Samorządem Województwa Lubelskiego a Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Ziemia Zamojska” oraz Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze”. Celem projektu pn. „Rozwój Aktywności Mieszkańców” jest poprawa warunków dla rozwoju kapitału społecznego oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszaru partnerskich LGD poprzez rozbudowę infrastruktury oraz promocję zasobów lokalnych obszaru. Projekt przewiduje wydanie publikacji oraz materiałów promocyjnych w postaci puzzli, gry planszowej, kolorowanki, informatora turystycznego oraz rozbudowę infrastruktury rekreacyjnej w postaci miejsc wypoczynku oraz samoobsługowych stacji naprawy rowerów.

Kategoria: